Het nut van een waterfilter • Geachte meneer/mevrouw,

  Mijn klasgenoot en ik zijn bezig met een profielwerkstuk over het nut van waterfilters voor kraanwater in Nederland. Wij zitten nu in klas 5 van het Stedelijk Gymnasium Leiden. Onze onderzoeksvraag luidt, zijn waterfilters nuttig in Nederland? Daarvoor moeten wij water onderzoeken voor en na het filteren met verschillende waterfilters. Helaas beschikt onze school niet over de apparatuur om kleine concentraties als die van ionen en andere moleculen in het water te meten.
  Het gaat hier om waterfilters die in huis zijn geïnstalleerd. Dus het filteren van water na de waterzuivering.
  Wij vroegen ons daarom af of er misschien een mogelijkheid zou bestaan de concentraties van door ons meegebracht water op uw universiteit te testen.
  Daarnaast zouden wij het zeer waarderen als wij een keer of een paar keer gebruik zouden mogen maken van de bibliotheek van uw universiteit op de momenten dat het voor u uitkomt.
  Alvast bedankt voor uw tijd.

  Onze deelvragen zijn:
  Verschilt dit per gemeente? (bijv. Rotterdam (maar ook andere plaatsen) vergelijken met Leiden)
  Is door het door kraanwaterfilter gefilterd water minder gezond door belangrijke mineralen die eruit gefilterd worden, die normaal wel in kraanwater zitten?
  Is door een kraanwaterfilter gefilterd water minder gezond door bacterie- of schimmelgroei die ontstaat binnen de filter?
  Verschilt de filtermanier per kraanwaterfilter van een ander bedrijf?
  Kan er een nuttige kraanwaterfilter worden gemaakt voor in Nederland?

  Met vriendelijke groet,
  Sean van der Lee en Tom Hommes • Ha Sean en Tom,

  Natuurlijk mogen jullie gebruik maken van de bibliotheek. Deze is open voor iedereen, dus kom wanneer het jullie schikt. Er is een mastertrack die zich bezighoudt met drinkwater, dus misschien zijn er vast goede boeken te vinden. Kijk dit filmpje maar eens als intro voor het vak Water Treatment.
  Daarnaast hier een een rapport over de drinkwaterkwaliteit van Nederland. Dit laat zien hoe goed de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is. Ik vraag me dan ook af wat jullie motivatie is voor jullie onderzoek. Specificieer bijvoorbeeld eens wat jullie met de waterfilter bedoelen. Wat filtert het, waar is het voor nodig. Misschien kunnen jullie wel contact leggen met drinkwaterbedrijven uit verschillende regio's. De een pompt immers water op van het oppervlaktewater, andere bedrijven halen hun water uit de duinen. Dit vraagt om verschillende technieken en dat is hartstikke interessant om uit te zoeken. Misschien kunnen jullie in een experiment wel de verschillende schoonmaakstappen nabootsen.

  Voor nu kan ik nog niet direct zeggen wat er mogelijk is binnen de TU. Ze zijn in ieder geval erg druk, dus jullie zullen met een goed bedacht plan moeten komen. Nu vind ik het nog wat te gemakkelijk - gezien de gegevens al online staan.

  Ik stuur jullie slides door via de mail!

  Succes.

  Noor • Hallo Noor,

  Erg dank voor je reactie, het heeft ons veel geholpen.
  Terugkomend op het eerdere bericht, hierbij ons werkplan. Zou je ons aan meetapparatuur kunnen helpen?

  Met vriendelijke groet,
  Sean & Tom

  Werkplan:

  Waar water vandaan te halen:

  Leiden
  Leiden is gekozen uit interesse omdat wij beiden hier naar school gaan en in de buurt wonen. Ook heeft Leiden voor zover wij weten geen factoren die het water negatief kunnen beïnvloeden.

  Barneveld
  Rondom om Barneveld is veel landbouw, waardoor er een gevaarlijke hoeveelheid nitraat, een giftige stof die ter bestrijding van ongedierte en onkruid gebruikt wordt, in het kraanwater zou kunnen zitten.

  Rotterdam (2x)
  In Rotterdam staan veel chemische fabrieken, waardoor er veel chemische stoffen in het water zouden kunnen komen. Wij vroegen ons af of een deel van deze stoffen er niet uit gefilterd wordt bij de waterzuivering en of de Aqua Optima Anti-Bacteria. De locatie die we voor het aftappen van kraanwater hebben gebruikt is Willem Buytewechstraat 45 Rotterdam.
  Ook weten wij van een woning van familie in Rotterdam, waarin zich nog loden leidingen bevinden, waardoor babyvoeding geen kraanwater mocht bevatten. Hier wordt ook water gehaald.

  Opzet
  Voor het testen van het nut van een waterfilter is het volgende nodig:

  • Een waterfilter, gekozen is voor: Aqua Optima Anti-Bacteria filter inclusief kan
  • 8 plastic steriele reageerbuisjes van 10 mL
  • Kraanwater uit:
  ◦Barneveld
  ◦Rotterdam 2x
  ◦Leiden
  • Testapparatuur waarmee je kunt zien wat er in het kraanwater zit

  Om de deelvraag “Zijn de huidige kraanwaterfilters goed genoeg om ons te voorzien van schoon kraanwater?” te beantwoorden is gekozen voor de Aqua Optima Anti-Bacterial zoals boven beschreven.
  Het experiment werkt als volgt: uit verschillende delen van Nederland wordt water gehaald, zodat er brede variatie aan kraanwater is en het mogelijk om te zien hoe goed de waterfilter functioneert.

  Daarnaast is het belangrijk voor de hoofdvraag (“Is een waterfilter voor thuis nuttig in Nederland?”) om meerdere delen van het land te vergelijken. Er kan namelijk een insignificante hoeveelheid van een bepaalde schadelijke stof in kraanwater in het westen van Nederland, waar deze gevaarlijk hoog is in het oosten van Nederland.

  Kort samengevat worden er per locatie dus 2 reageerbuisje verkregen, waarvan de een ongefilterd water bevat en de 2de de door de Aqua Optima Anti-Bacteria gefilterd kraanwater. Samen zorgt dit er dus voor dat we een totaal aantal van 8 buisjes krijgen, die getest moeten worden op samenstelling.

  Om erachter te komen wat de samenstelling van het kraanwater in de verschillende buisjes is zullen we een (weten nog niet de naam van de machine) moeten gebruiken. Dit doen we omdat de concentraties van de stoffen zo laag zijn in het water dat we dit experiment niet op school kunnen uitvoeren.

  Uit de verkregen resultaten van samenstelling van ongefilterd kraanwater zullen we vervolgens kunnen concluderen of waterfilters voor thuis nodig zijn.

  Mocht het zo zijn dat ze nodig zijn, kunnen we vervolgens zien of een huidige filter als de Aqua Optima Anti-Bacteria in staat is om de huidige problemen met water uit de kraan op te lossen, door de resultaten van het ongefilterde kraanwater te vergelijken met de resultaten van het door de Aqua Optima Anti-Bacteria gefilterde kraanwater.


 • PWS TU Delft Team

  Ha Sean en Tom,

  Ik ben Pauline, de opvolger van Noor. De rest van jullie vragen zal ik dus gaan beantwoorden!

  Jullie zijn al erg ver met het onderzoek, goed bezig!
  Ten eerste is een zuurstofmeter iets wat jullie kunnen gebruiken. Zuurstofrijk water is belangrijk voor zuivering maar ook voor het leven in water. Daarnaast zouden jullie de chemicaliën in het water kunnen meten, en hiervoor is volgens mij wel meetapparatuur beschikbaar op de TU. Ik heb contact opgenomen met een docent om te vragen welke apparaten hiervoor gebruikt worden en of jullie hiervan gebruik mogen maken.

  Ik neem contact met jullie op zodra de docent heeft geantwoord. Dit kan even duren, vandaag is namelijk het academische jaar begonnen en de mailboxen van docenten stromen vol op het moment!

  Jullie horen van me!

  Groetjes Pauline


 • PWS TU Delft Team

  Hello!

  Ik heb direct antwoord gekregen. De woorden van de professor:

  '' Met betrekking tot de onderzoeksvraag van de scholieren, wil ik wel opmerken dat er geen verschillen in kraanwaterkwaliteit zullen zijn, omdat alle waterbedrijven aan de wet moeten voldoen.
  Wel is het interessant te kijken wat de waterfilters doen: verbeteren ze of verslechteren ze juist de waterkwaliteit?
  Misschien moeten ze maar een langs komen om de opzet door te spreken… ''

  We zullen nu verder contact hebben over de mail met elkaar, voor het maken van een eventuele afspraak in het waterlab en met de professor!

  Groetjes Pauline


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.