@pepijn2004 Beste Pepijn,

Een batterij bevat bijna altijd een anode en cathode waartussen ionen kunnen stromen. Tijdens het opladen van een batterij trekken verschillend geladen ionen zich naar de cathode en anode toe. Over lange periodes tijd verslechtert de integriteit van de cathode. Dit is de voornaamste reden voor capaciteit verlies in batterijen. Als de batterij rond de 50% geladen is, is het effect op de cathode niet zo sterk en vermindert het verlies.

Ik hoop je hiermee verder te hebben geholpen. Voor meer materiaal hierover kan je bijvoorbeeld zoeken op 'degradation of cathode in batteries'.

Tadjiro Velzel