getijdenstroom • Hallo,

  wij doen ons Profielwerkstuk over energieopwekking door middel van getijden stroming.
  Ons profielwerkstuk hebben we in meerdere deelvragen opgedeeld. een van die vragen is:
  welke vorm van getijden energie levert het meeste energie op?
  we hebben als antwoord twee opties:

  1. Water in de zee met getij stroomt twee keer per etmaal langs de turbine. Nu kan het water aan 1 kant van de turbine worden vast gehouden. we wachten dan tot het waterpeil gezakt is en laten dan het vastgehouden water weer terug lopen langs de turbine.
  2. Of het water niet vasthouden maar via het getij heen en weer laten stromen.

  wij vroegen ons af of het mogelijk is deze vraag te beantwoorden door middel van een practicum.
  is er misschien een opstelling aanwezig op de TU waar we zo'n experiment zouden kunnen uitvoeren?

  met vriendelijke groet,
  Steven en Koen, scholieren van het Mollerlyceum, Bergen op Zoom. 6VWO • Ha Steven en Koen,

  Op de TUDelft hebben we beschikking over stroomgoten, maar deze zijn op het moment helaas druk bezet. Jullie kunnen dit experiment echter ook goed thuis uitvoeren. Als je de twee opties ontleedt dan draait het namelijk om de kracht waarmee de turbine wordt aangestuwd - er vanuitgaande dat in beide gevallen de turbine gelijk gebouwd is. Bij een groot verschil in waterhoogte is de energie van het vallende water groter tov de kracht die het water van de andere optie voortbrengt. De eerste optie is te vergelijken met een stuwmeer. Het verschil in waterhoogte is nodig om de turbine aan te draaien, maar de tijd dat de turbine dan daadwerkelijk draait, hangt weer af van de grote van het bassin achter de turbine. Eigenlijk zoals een waterkrachtcentrale werkt dus. En daar gaat jullie vraag dan misschien niet helemaal over, of juist wel?

  Misschien is het een idee deze optie nog iets beter uit te werken, voordat een er proef mee wordt gedaan. Je kunt bijvoorbeeld met een rad een dynamo laten draaien en onderzoeken wat het effect van valhoogte heeft op de hoeveelheid energie die vrij komt.

  Hoe zijn jullie hoofd- en deelvragen verder opgebouwd? Draait het bij jullie echt om getijdenenergie, of meer om golfenergie? Mogelijk kan ik daar ook nog bij begeleiden.

  Succes.

  Grt.
  Noor • Ha Noor,

  Ons profielwerkstuk draait wel echt om getijdenenergie. onze hoofdvraag is:
  Is de groene stroom die men opwekt met de getijstroomcentrale een mogelijke vervanging voor de huidige vormen van groene energie?
  onze deelvragen hierbij zijn vrij simpel:
  -wat is getijdenenergie?
  -wat zijn de kosten (denk aan de bouw en onderhoud van centrale, maar ook aan de gevolgen voor het eco systeem wat veranderd wordt) en wat levert het op?
  -op welke plaatsen in Nederland is deze vorm van stroomopwekking mogelijk?
  -wat voor getijdenenergie centrale wordt er gebouwd in de oosterschelde? (al beantwoord via interview)
  -kunnen wij deze centrale nog verbeteren?

  tijdens het beantwoorden van de eerste 2 deelvragen kwamen we er dus achter dat er 2 mogelijke versies zijn van getijdenenergie. deze hebben we uitgelegd in ons vorige bericht. vandaar dat de intresse van ons ging naar welk van deze versies het meeste energie oplevert.

  aangezien het door onze profielwerkstuk begeleider verplicht gesteld is dat we een nuttig practicum doen, dus niet iets waarbij we van tevoren het antwoord kunnen berekenen, kwamen we dus met het idee bovenstaande te testen.
  echter, als ik je antwoord zo lees zou er in principe een formule te maken moeten zijn.
  die formule zou dan zijn:
  hoeveelheid potentiële energie hangt af van de stroomsnelheid, hoogteverschil, tijd dat de turbine kan draaien en de hoeveelheid water in het "reservoir"
  klopt dit ongeveer?

  dit practicum is door ons zelf vrij lastig uit te voeren, aangezien we geen waterdichte mini turbine kunnen maken. dus toevallig nog ideen voor een beter practicum? of is er een vergelijkbaar practicum dat we zouden kunnen bijwonen?

  groet.

  Steven en Koen • Hallo Steven en Koen,

  Jullie vraag heb ik ontvangen. Vanwege tentamens ben ik erg druk - ik zal uiterlijk morgenavond reageren.

  Groet,
  Noor • Ha Steven en Koen,

  Voordat ik in ga op de vraag omtrent het practicum, wil ik jullie eerst wijzen op jullie hoofdvraag. Hierin stellen jullie een vergelijking aan de orde, namelijk die van het opwekken van groene stroom middels getijdenenergie in vergelijking met andere vormen van groene stroom opwekking. Deze vraag is interessant, maar komt niet helemaal terug in jullie deelvragen. Wanneer je een conclusie wilt schrijven, kunnen jullie aan de hand van de vragen die jullie nu hebben gesteld enkel iets zeggen over de getijdenenergie. En niets over deze getijden energie [i]in relatie tot[/i] de huidige wijze van groene stroom opwekken. Bedenk voor jullie zelf eens of jullie wel echt zo'n vergelijking willen maken, of dat jullie je nog meer toespitsen op de getijdenenergie alleen - zoals jullie nu in je deelvragen al doen.

  Daarnaast; In principe is een practicum een proef om erachter te komen of de theorie die je hebt verzonnen klopt. Je neemt een bepaald fenomeen waar, waarbij je bevindingen probeert vast te leggen in wetmatigheden. Wanneer jullie practicum aantoont dat een bepaalde voorwaarde klopt, is dit practicum ook nuttig geweest. Je vraag over de potentiële energie kun je het beste linken aan de formule voor potentiële energie. E=mgh. Hieruit komt naar voren dat deze energie bestaat uit de massa (m), de valversnelling (g dat is ongeveer 9,81 m/s2) en de hoogte (h). De hoeveelheid water in het reservoir heeft hier niets mee te maken.

  Ik zal nog eens over een practicummogelijkheid nadenken en contact daarbij nog enkele docenten. Jullie horen van mij!

  Grt.
  Noor


 • PWS TU Delft Team

  Misschien helpt dit je een beetje : [url]http://www.klikvoorinkomen.nl/waterenergie/[/url] Heb je in ieder geval antwoord op 2 vragen


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.