Heave: het verschijnsel van het wegzakken van de grond • Wij zijn Pieter-Bas de Potter en Matthijs Ammerlaan. Wij doen nu 6VWO op het Melanchthon Bergschenhoek. Wij zijn op zoek naar wat extra hulp bij onze meesterproef die wij hebben gekoppeld met PWS.

  1. Wie is je opdrachtgever?
   Hoogheemraadschap Delfland.

  2. Wat is je opdracht?
   Onderzoek hoe heave ontstaat bij de locatie Schieveen, kadevak PK127-008 en hoe dit mogelijk kan voorkomen.

  3. Wat is je hoofdvraag?
   Welke factoren hebben invloed op het verschijnsel van het wegzakken van de grond langs de waterkant, ook wel heave genoemd?

  4. Wat zijn je deelvragen?

  • Wat is de grondsamenstelling in Delfland?
  • Hoe is de bodemgesteldheid van de locatie?
  • Wat zijn de mogelijke invloedfactoren (stroomsnelheid en baggeren) op de waterkant?
  • Welke krachten spelen er op de bodem die wegzakt langs de waterkant en in welke maten?
  • Welke invloed heeft de bodemsamenstelling op heaving?
  • Welke invloed heeft het rivierprofiel op heaving?
  • Zijn de beschoeiingen op voldoende diepte aangebracht, waardoor heaving wordt veroorzaakt?
  1. Wat is je plan? Wat heb je nodig?
  • Ons plan begint om ten eerste de locatie te bezoeken, waar we monsters vandaan moeten halen die van noodzaak zijn in ons project. Vervolgens gaan we deze monsters analyseren. Ook willen we van het grond een model maken om het proces versneld weer te geven. Vanuit deze gegevens willen we antwoorden op onze deelvragen vinden en dus zodoende ook op onze hoofdvraag.
  • Om deze metingen te kunnen verrichten hebben we een stukje expertise nodig en materialen om de monsters te kunnen verzamelen. Deze materialen zijn als volgt: grondboor, waterpompje voor onze proefopstelling en zeven voor verschillende grootte van de grondkorrels.
  1. Welke expertise heb je nodig?
  • In ons project komt natuurkunde heel erg naar voren en daarom zal het heel erg ons project helpen om dan ook een natuurkundige tot onze beschikking te hebben, om ons te helpen met de drie wetten die relevant zijn op ons project: de wet van Bligh, de wet van Sellmeier en de wet van Lane.

 • PWS TU Delft Team

  Beste Pieter-Bas en Matthijs,

  Interessant onderzoek! Ik ben studente Civiele Techniek aan de TU Delft en zal jullie helpen met de meesterproef. Voor vragen kan je dus altijd hier terecht!

  Groetjes Pauline


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.