Hoi @quinten-0,

Wat een interessant onderwerp!

Als jullie een kleine magneetzweeftrein willen maken denk ik dat alle drie de ideeën mogelijk zijn, zolang het gewicht van de magneetzweeftrein maar klein blijft. EMS is zeker mogelijk, maar daar heb je wel krachtige magneten voor nodig; EDS kan een krachtiger magneetveld generen, maar door het gebruik van vloeibare stikstof wordt het ontwerpen van de magneetzweeftrein wel wat ingewikkelder. Bij beide technieken zal er wel een baan van magneten nodig zijn waarboven de trein zweeft, dus het is misschien wel goed om te inventariseren wat jullie op school aan magneten hebben liggen.

Voor wat betreft de overige materialen, er wordt door ons een workshop supergeleiding aangeboden, waarin aan de hand van een EDS magneetzweeftrein en wat andere experimenten het concept supergeleiding wordt uitgelegd. Deze wordt vanaf september weer gegeven. Tijdens de workshop is het echter ook mogelijk om een eigen experiment uit te voeren, dus als jullie het materiaal voor een EDS zweeftrein met supergeleiders op school hebben liggen, kunnen wij vloeibare stikstof regelen. Er zijn op de TU echter niet genoeg supergeleiders aanwezig om deze te gebruiken voor jullie project.

Als jullie op school dus geen supergeleiders hebben, is EMS waarschijnlijk de beste optie. Het is dan alsnog wel mogelijk om de workshop supergeleiding te bezoeken en zo toch een deel EDS in jullie profielwerkstuk op te nemen aan de hand van het magneetzweeftreintje dat op de TU aanwezig is.

Ten slotte het voortbewegen van de trein. Mij is niet helemaal duidelijk hoe jullie de trein met wisselspanning willen voortbewegen (er zijn veel verschillende manieren van voortstuwing) en waarom dit beter/slechter zou zijn dan gelijkspanning. Als jullie dit wat verder uit kunnen werken denk ik graag met jullie mee!

Ik hoop dat ik jullie hiermee heb kunnen helpen, maar als jullie verder nog vragen hebben, hoor ik het graag!

Groetjes,
Lennard