PWS De efficiëntste windturbine • Beste studenten

  Wij zitten op dit moment in het examenjaar van het Sophianum College te gulpen.
  Voor ons profielwerkstuk willen wij gaan onderzoeken wat de efficiëntste windturbine is, denk hierbij bijvoorbeeld aan de traditionele windmolen, een turbine met een verticale as of de "Archimedes Windmill".
  Het probleem is alleen dat wij op onze school niet beschikken over de benodigde faciliteiten om een proef, met onder andere een windtunnel en de windturbines, uit te voeren.
  Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Is er op de TU Delft de mogelijkheid om deze onderzoeken te doen?

  Met vriendelijke groet,

  Laurens van den Berge & Kevin Hollands • Hoi Laurens en Kevin,

  Willen jullie verschillende modellen maken en gaan testen? Ik beschik over een verticale windtunnel waar helaas alleen vleugelprofielen in getest kunnen worden. Windmolens in hun geheel gaat niet. Je kunt uiteraard wel een profiel voor een wiek maken en die komen testen.

  Kunnen jullie iets concreter maken waar jullie mee aan de slag gaan? Dus hoofdvraag, deelvragen en plan van aanpak. Misschien dat ik jullie op een andere manier kan helpen.

  Grt. Wouter • Hoi Lauren en Kevin,

  Leuk onderzoek, maar ik denk dat jullie het te breed hebben gemaakt voor jezelf. Probeer je hoofdvraag specifieker te maken. Bedenk criteria waaraan de windmolen moet voldoen (bijv. locatie, materiaal, voor welk doel wordt hij gebruikt, etc.). Daartegen kan je afzetten wat de efficiëntste oplossing is.

  Dan de deelvragen. Probeer eerst kritisch te bekijken wat efficiëntie is. Dat zou zeker een deelvraag kunnen zijn. Daarna kun je op zoek gaan naar de state-of-art binnen jullie gestelde criteria. Dus wat bestaat er al aan windmolens die voor jullie doel gebruikt worden. Daarna kun je inspiratie opdoen bij windmolens die voor andere doelen gebruikt worden.

  Maak een zogenaamde trade-off tabel (zie bijgevoegde plaatje), waarbij je de verschillende windmolens verticaal links uitzet, en de criteria horizontaal bovenaan. Je kunt vervolgens in elk vakje een waarde oordeel maken en zo kijken wat de beste optie is om uit te werken.

  Je deelvragen zijn er om toe te werken naar het beantwoorden van de hoofdvraag!

  De grootste efficiëntie wordt behaald door een windmolen die voldoet aan de Wet van Betz. Deze wet beschrijft de maximale hoeveelheid energie die je uit de wind kan onttrekken met een rotor of wieken. Als jullie een wiekprofiel willen testen, kan dat tijdens mijn windtunnel workshop. Deze is 23 december weer, tegen die tijd komt er een aanmeldformulier hier op het forum.

  Voor literatuur verwijs ik jullie graag naar dit topic. In mijn bericht staan een aantal links naar bruikbare literatuur.

  Succes!

  Grt. Wouter • Beste Wouter,

  We willen inderdaad verschillende modellen maken en testen. Onze hoofdvraag luidt: Wat is de efficiëntste windturbine?
  De deelvragen waar we voor gekozen hebben zijn:

  1. Hoe zijn de windmolens/-turbines door de jaren heen veranderd?
  2. Hoe functioneren de windturbines met de horizontale as, verticale as?
  3. Wat is volgens de secundaire literatuur de efficiëntste windturbine?
   Ten slotte hebben we ook we nog het practicum en de conclusie. Met het practicum willen we dus onderzoeken wat in de praktijk volgens ons de efficiëntste windturbine is. De conclusie wordt uiteindelijk gebaseerd op de derde deelvraag en het practicum.

  Ook vroegen we ons af of jij (of de TU Delft) ons informatie kunt verstrekken over de derde deelvraag. Het is namelijk lastig om waardes te vinden en te bepalen welk model het efficiëntst is volgens de secundaire literatuur.

  Groetjes Laurens & Kevin


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.