Een aanvaarbeveiliging voor de Zuidersluis • Beste heer of mevrouw,

  Wij zijn Sanne Otto en Dion Marcus van het RSG Slingerbos in Harderwijk. Wij zitten in het zesde jaar van het vwo en zijn momenteel bezig met onze meesterproef. Voor onze meesterproef zijn wij op zoek naar expertbegeleiding. Op de website van TU Delft hebben wij een bericht gevonden over expertbegeleiding. In dit bericht stond dat wij ons via dit e-mail adres konden aanmelden voor een expert. Hiervoor moesten wij de volgende vragen kunnen beantwoorden:

  -Wie is de opdrachtgever en wat is de opdracht?
  De opdracht is opgegeven door de provincie Flevoland. Wij hebben specifiek contact met mr. Marc Kronenberg wie een projectleider van civiele kunstwerken is.
  De provincie Flevoland wil een aanvaarbeveiliging ontworpen hebben die werkt in de Zuidersluis bij Almere en andere soortgelijke sluizen. Op dit moment dient de brug niet alleen om auto’s en andere reizigers over de sluis heen te verplaatsen, maar ook als een soort van extra laag waar die de sluisdeuren beschermt doordat een boot eerst tegen de brug aan zou botsen. De brug zou de klap op zou vangen in plaats van de sluisdeuren. Deze aanvaarbeveiliging moet dus de “bescherm” taak van de brug op zich nemen om de sluisdeuren beschermen in het geval van een aanvaring om schade aan de sluisdeuren te voorkomen.

  -Wat is de hoofdvraag?
  Hoe kan er een beweegbare ‘aanvaarbeveiliging’ worden ontworpen voor een sluis, die ervoor zorgt dat een beroepsvaartschip wordt afgeremd en wordt tegengehouden zodat de sluisdeuren niet kunnen worden beschadigd?

  -Wat zijn je deelvragen?

  • Welke aanpassingen moeten er worden gemaakt om grotere schepen in de sluis te kunnen schutten?
  • Op welke manier kan de sluisdeur schade oplopen en hoe kan dit voorkomen worden?
  • Hoe kan de oplossing veilig worden gehouden voor de mensen die ermee te maken krijgen?
  • Welke mogelijke ontwikkelingen in de toekomst moeten rekening mee worden gehouden?
  • Hoe past de oplossing in het bestaande systeem?

  -Wat is je plan? Wat heb je al?
  De eerst weken gaat er gewerkt worden aan de deelvragen die meer met onderzoek te maken hebben, dit houdt in dat er gekeken wordt naar wat er allemaal fout zou kunnen gaan en de nieuwe technologieën waar rekening mee gehouden moet worden. Deze deelvragen zijn deel van het vooronderzoek en maken nog niet deel uit van de ontwerpcyclus. De deelvragen worden beantwoord door informatie te zoeken op bijvoorbeeld het internet of als het kan van schippers zelf te horen hoe of wat. Dit wordt dan vervolgens verzameld in een gezamenlijke OneNote map. Later wordt dit verwerkt in een word document als onderzoeksverslag en profielwerkstuk.

  Daarna gaat er gekeken worden naar al bestaande beveiligingen en hoe andere systemen in elkaar zitten om zo op ideeën te komen voor een oplossing. Daarna gaat er gebrainstormd worden voor ideeën. Voor het ontwerpen van een oplossing wordt er gewerkt volgens de ontwerpcyclus. Als er dan een oplossing is bedacht wordt er gecontroleerd of deze voldoet aan alle eisen die we nu hebben. Zo niet dan begint het brainstormen opnieuw. Zo wel wordt er een ontwerpvoorstel gedaan naar de opdrachtgever. Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een prototype en deze wordt getest. Er wordt gekeken naar de sterke en zwakke punten van het ontwerp en er wordt een probleemanalyse gemaakt. Daarna wordt er opnieuw een programma van eisen gemaakt. Aan de hand van deze eisen wordt er weer opnieuw gebrainstormd en worden er nieuwe ideeën bedacht waarvan er één idee als beste uitkomt. Deze cyclus herhaalt zich het liefst zo vaak mogelijk want bij elke cyclus wordt het eindproduct verbeterd.

  Uiteindelijk wordt een idee uitgewerkt en wordt er gekeken naar hoe het idee in werkelijkheid kan worden gemaakt door de provincie Flevoland. De laatste stap is om het idee te verwerken tot een netjes afgerond eindproduct door er een werkend prototype van te maken. Dit eindproduct wordt dan gepresenteerd tijdens de eindpresentaties.

  Wij hebben het PvA voor de meesterproef al geschreven. Ook hebben wij al een introductie gehad van onze opdrachtgever over ons project, waarbij we onder andere de sluis hebben bekeken en een technische tekening hebben gekregen van de sluis.

  -Welke expertise heb je nodig?
  Als expertise zaten wij de denken aan civiele techniek. Er moet vooral gekeken worden naar de technische kant van sluizen en een civiel technicus heeft ervaring op dat gebied. Ook zouden wij bij de expert(begeleider) graag terecht willen kunnen voor mogelijk advies (over de aanpak) van bepaalde stappen in ons project, bijvoorbeeld de ontwerpcyclus.

  Wij hopen dat samenwerking met een expert van TU Delft mogelijk is.
  Graag horen wij snel van u terug!

  Met vriendelijke groeten,
  Dion Marcus
  Sanne Otto


 • PWS TU Delft Team

  Beste Dion en Sanne,

  Jullie expert zal Stijn zijn, hij is op het moment nog druk bezig met zijn tentamens. Maar zal dit weekend van zich laten horen!

  Groetjes,
  Ismene


 • PWS TU Delft Team

  Hee Dion en Sanne,

  Wat een duidelijk verslag hebben jullie al geplaatst over dit onderwerp. Mijn naam is Stijn, eindbachelorstudent Civiele Techniek aan de TU Delft. Zelf heb ik een vak (=Waterbouwkunde) gehad, waarbij een deel gaat over het ontwerp van stabiele waterkerende constructies.
  Graag ben ik ik jullie expert. Ik maak dan ook het liefst een afspraak met jullie om te sparren over zaken waar jullie wellicht tegenaan lopen. Lijkt jullie dit wat?

  Groetjes,
  Stijn • Beste Stijn

  Sorry dat we zo laat pas reageren. Wij hebben het de laatste tijd erg druk gehad. Dit komt onder andere door een toetsweek. Daarom is ons project een beetje stil gevallen.

  Het is voor ons pas mogelijk om na 3 december af te spreken om samne rond de tafel te zitten voor ons project. Dit komt onder andere omdat wij ruim van te voren toestemming moeten aanvragen voor de absentie op school. Dinsdag 3 december hebben wij 's avonds de presentatie van ons vooronderzoek. Als u dit leuk zou vinden zou u kunnen komen kijken. De presentatie duurt ongeveer een kwartiertje per groepje. Verdere informatie wordt later bekend gemaakt in een officiele uitnodiging.

  Ook hadden wij nog wat inhoudelijke vragen over ons project waar wij hopen dat u ons mee kan helpen.

  Wij hebben de volgende hulpvragen:
  - Wat zijn de grootste risico's bij het gebruik van een sluis?
  - Wat zijn de belangrijkste punten bij het ontwerp een sluis?
  - Bent u misschien bekend met toekomstige ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de bouw van de sluizen.
  - Wie ontwerpen de sluizen die nu worden gebruikt? (In Flevoland)

  Wij hopen snel van u terug te horen.

  groetjes,
  Dion
  Sanne


 • PWS TU Delft Team

  @dion-marcus
  Hee Dion en Sanne,

  Bedankt voor de update. Geen probleem, goed dat jullie er in ieder geval vanaf nu vol mee aan de slag gaan. Ook bedankt voor de uitnodiging, helaas is Harderwijk een eindje weg en heb ik al wat anders gepland staan.
  Willen jullie langskomen op de TU Delft of zullen we vanwege de afstand een videocall houden via Skype/Discord? Laat het maar weten.
  Voor mij komt woensdag 4 december in de middag in ieder geval uit. Anders wordt het de week erna op dinsdag- of woensdagmiddag.
  Ik ga me even inlezen over mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van sluizen, zodat ik jullie daarmee kan helpen. In de toekomst zullen sluizen automatisch open en dicht worden gezet door slimme systemen die al het waterverkeer analyseren.. Of de structuur of het materiaalgebruik van sluizen in de toekomst drastisch gaat veranderen, durf ik niet te zeggen.

  Groeten Stijn • Hoi Stijn,

  Woensdag 4 december komt voor ons ook goed uit. Hoe laat in de middag had je in gedachten, een uur of 2? Ook hebben wij het verslag voor het vooronderzoek afgerond, maar tips zijn nog steeds welkom (over bijvoorbeeld mogelijke toekomstige ontwikkelingen).

  Met vriendelijke groeten,

  Dion en Sanne

  P.S. Wij kunnen het verslag niet hier bijvoegen, hoe wil je dat we dit opsturen?


 • PWS TU Delft Team

  @dion-marcus
  Ha Dion en Sanne,

  14:00 lijkt me inderdaad prima! Ik heb de locatie via een PB gestuurd. Het is altijd handig te sparren over bepaalde ontwerpkeuzes, hoe eerder hoe beter natuurlijk.

  Met vriendelijke groet,

  Stijn Smits


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.