PWS multifunctionele waterkeringen • Beste student,

  Wij zijn Sander Eradus en Claudia de Graaf uit klas 5 van het Utrecht Stedelijk Gymnasium en doen voor ons PWS onderzoek naar multifunctionele waterkeringen met als onderzoeksvraag:
  Welke mogelijkheden zijn er voor waterkeringen zodat ze naast hun beschermende functie gebruikt kunnen worden op een innovatieve, praktische en duurzame manier en welke randvoorwaarden zijn cruciaal voor het behouden van de veiligheid?

  Als eindproduct van ons PWS willen we graag een artikel schrijven waarmee we mensen kunnen informeren over de verschillende functies die waterkeringen kunnen hebben en wat de voor- en nadelen hiervan zijn.

  We hopen dat je ons meer informatie kunt geven over
  voor welke functies je een waterkering naast zijn beschermende functie kunt gebruiken;
  wat de voordelen en nadelen zijn van het meervoudig gebruik van waterkeringen;
  welke randvoorwaarden cruciaal zijn voor het behouden van de veiligheid
  en eventueel andere zaken die te maken hebben met ons onderwerp.

  Alvast bedankt voor de moeite en we kijken uit naar een goede samenwerking.

  Met vriendelijke groet,
  Sander Eradus en Claudia de Graaf
  Utrecht Stedelijk Gymnasium
  Klas 5


 • PWS TU Delft Team

  @sander-claudia
  Beste Sander en Claudia,

  Wat een gaaf onderwerp hebben jullie gekozen voor je profielwerkstuk! Dit is zeker een actueel onderwerp, kijkende naar de zeespiegelstijging en vergrote kans op zware stormen in de (nabije) toekomst.
  Ik vraag me zoal af wat er met een artikel als eindproduct bedoeld wordt, dit kan namelijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Bedoelen jullie een relatief klein artikel dat je in een tijdschrift kan vinden, of juist een uitgebreid wetenschappelijk verslag waarin alle mogelijkheden tot in detail worden toegelicht?
  Kortom: denk er goed over na of je wil onderzoeken of ontwerpen.
  Nog een tip: in het Engels googlen levert veel informatie op! Zo heb ik dit wetenschappelijke artikel gevonden over multifunctionele waterkeringen (EN: multifunctional weirs).
  Hier wordt als één van de mogelijkheden het opslaan van water onderzocht. Dit is in Nederland waterland met weinig hoogteverschil niet functioneel zijn, maar in drogere gebieden met meer hoogteverschil kan dit zeker een uitkomst bieden.
  Binnen het ontwerpen van (water)constructies kunnen randvoorwaarden per project zeer verschillend zijn. Wel is het bijvoorbeeld mogelijk om een bestaande waterkering te analyseren en hiervoor randvoorwaarden op te stellen.
  Hopelijk kunnen jullie hier wat mee!

  Groeten Stijn • @Stijn-Smits
  Beste Stijn,

  Bedankt voor je reactie en tip.

  Met het schrijven van een artikel als eindproduct bedoelen we dat een artikel willen maken wat in een krant of tijdschrift kan, zoals de National Geographic.
  Hiermee willen we mensen informeren over multifunctionele waterkeringen, zodat het bekender wordt en er meer onderzoek naar gedaan zal worden, waardoor we het in de toekomst kunnen gaan bouwen en gebruiken. We zullen hier een soort samenvatting geven van alle informatie die we gevonden hebben tijdens ons onderzoek.
  Het is de bedoeling dat ons artikel op zichzelf staat. Je hoeft dus niet ons hele onderzoek te lezen om te snappen wat we vertellen.
  In het artikel gaan we vertellen welke mogelijke functies een waterkering kan hebben en wat nodig is voor de realisatie daarvan.
  Als het mogelijk is maken we een infographic met daarin alle functies die we hebben gevonden. We schetsen wel een beeld, maar met zo min mogelijk technische aspecten en moeilijke vaktermen, waardoor het voor iedereen toegankelijk blijft.
  Ook vertellen we wat de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn.

  Groeten Claudia en Sander

  Utrecht Stedelijk Gymnasium
  Klas 5


 • PWS TU Delft Team

  @sander-claudia
  Hoi Claudia en Sander,

  Verhelderend verhaal!
  Hebben jullie al contact gehad met een docent over dit idee? Dit aangezien normaal gesproken de puntentelling van een PWS gebaseerd is op een (wetenschappelijk) PWS-onderzoek. Het zou natuurlijk fijn zijn als het beoogde artikel ook voor jullie eindcijfer een toegevoegde waarde heeft.

  Groeten Stijn


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.