Drinkwater • Hallo,

  Ik zit in 4 havo en heb dit jaar een begin moeten maken aan mijn profielwerkstuk. Hierbij moeten wij een opzet maken en een proefje bedenken welke wij volgend jaar moeten gaan uitvoeren. Echter weet ik niet welk proefje ik zou kunnen doen bij mij op school. Mijn profielwerkstuk gaat over drinkwater.

  Mijn hoofdvraag is: 'Hoe maak je zuiver drinkwater?'

  Hierbij heb ik de volgende deelvragen:

  1. 'Wat is zuiver drinkwater?' (Hiermee bedoel ik dan waaruit bestaat het + wat zijn de kwaliteitseisen waaraan het dient te voldoen)
  2. 'Wat voor zuiveringsmethoden zijn er?'
  3. 'Hoe komt het dat sommige regio's op aarde geen toeving hebben tot zuiver drinkwater?'
  4. 'Zijn er oplossingen voor het beschreven probleem in deelvraag 3?'

  Hierbij heeft de docent al aangedragen om zelf proberen zuiver drinkwater te maken, maar dit valt niet onder het experiment welke wij op school moeten uitvoeren. Ik weet niet wat voor proefje ik zou kunnen uitvoeren op school wat betrekking heeft op mijn profielwerkstuk. Hebben jullie misschien ideeën?

  Alvast bedankt,

  MGKP


 • PWS TU Delft Team

  Beste MGKP,

  De hoofdvraag is overkoepelend en duidelijk! Probeer je deelvragen wat meer af te bakenen naar één of hoogstens twee schoolvakken. Deelvraag 1 en 2 zijn gericht op scheikunde, maar nog vrij algemeen. Deelvragen 3 en 4 zijn meer op aardrijkskunde + geschiedenis gericht en deze zijn wellicht (te) complex omdat het watertekort in Afrika een samenloop is van vele complexe gebeurtenissen.
  Voor een relatief simpele proef kun je hiermee verder.
  Als deze proef te simpel is, kun je googlen op de processen die zich afspelen binnen een waterzuiveringsinstallatie en deze in het klein nabootsen.
  Daarnaast is het misschien mogelijk om een pH-test te doen om bepaalde mineralen aan te tonen in ongezuiverd drinkwater.
  Ik hoor graag van je uiteindelijke proef!

  Groeten,
  Stijn • Beste Stijn,

  Bedankt voor je hulp!

  Mijn begeleider had de deelvragen goedgekeurd, maar wellicht heb je wel gelijk. Ik zal kijken of ik wat meer scheikundige gerichte vragen kan formuleren.

  Wat betreft te proef: dat is inderdaad een goed idee! Alleen moeten wij wel een proef op school uitvoeren, dus ik weet niet in hoeverre zo’n proef als zelf drinkwater zuiveren te doen is op school.

  Groeten,

  MGKP


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.