drinkwater van Nederland en schotland • Hallo,

  Wij zijn Eva en Nathalie en zitten in 5 havo. Wij zouden graag hulpen hebben bij ons PWS over Drinkwater. Onze docent scheikunde heeft ons verteld dat we iets boven havo 5 niveau moesten doen. Hij zei dat het beste was om calcuimcarbonaat in drinkwater aan te tonen. Nu gaan we het calcuimcarbonaat aan tonen in het nederlandse water en in het schotse water. Ook willen we de pH waarde, nitraatgehalte en kalkgehalte vergelijken.

  Dit is ons plan van aanpak met hypotheses erbij
  Hoofdvraag:
  • Hoe verhoudt zich de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater tot dat van Schotland?
  Wij denken dat de kwaliteit van Schotland beter is omdat, de omgeving zuiverder is. Er is minder industrie en meer ongerepte natuur. Wij verwachten dat het ongezuiverde drinkwater al schoner is dan dat van Nederland. Hierdoor behoeven de drinkwater bedrijven in Schotland er minder moeite voor te doen om schoon drinkwater te krijgen.

  Deelvragen:

  1. Waar komt het drinkwater vandaan?
   a. Waar komt het drinkwater in Schotland vandaan?
   b. Waar komt het drinkwater in Nederland vandaan?
   Het drinkwater in Nederland komt waarschijnlijk uit de rivieren denken wij, omdat wij hebben gehoord over de stof die was gelekt in de Merwede en die in het drinkwater terecht is gekomen. In Schotland denken we dat het drinkwater uit de meren gehaald wordt. Dit water komt dus deels uit de bergen vandaan. We denken dit, omdat er veel meren in Schotland zijn dus je op veel plekken drinkwater kan zuiveren.
  2. Welke stoffen zitten er in drinkwater?
   a. Welke stoffen zitten er in ongezuiverd water?
   b. Welke stoffen zitten er in gezuiverd water?
   Van bepaalde stoffen weten we vrij zeker dat het in drinkwater zit, namelijk van calciumcarbonaat, natruim en waterstofcarbonaat. Dit hebben we namelijk bij scheikunde geleerd. We verwachten wel dat er nog andere stoffen aan het water worden toegevoegd.
  3. Hoe wordt het drinkwater gezuiverd?
   a. Hoe wordt het drinkwater in Schotland gezuiverd
   b. Hoe wordt het drinkwater in Nederland gezuiverd?
   Wij denken dat het drinkwater in Schotland en Nederland vrijwel op de zelfde manier wordt gezuiverd. Dit omdat we ongeveer wel het zelfde niveau qua kennis en technieken zitten. Ook denken we dat het vrijwel het zelfde is, omdat de landen ongeveer even welvarend zijn.
  4. Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater?
   We denken dat er in Nederland de overheid hier voor zorgt en dat dit in Schotland ook zo is. Maar wel verwachten we dat er in Nederland meer gecontroleerd wordt op de kwaliteit van drinkwater, omdat er ook meer kans is op vervuiling van het drinkwater. Dit zou kunnen komen doordat er in Nederland meer industrie is.

  Praktisch onderzoek
  • Het aantonen van calciumcarbonaat in water.
  • Meten van calciumcarbonaat gehalte in water.
  • Het aantonen van Natruim
  • Meten van natriumgehalte
  • Meten pH waarde

  Dit was de reactie van onze leraar:
  Ik zou graag willen weten hoe je de verschillende concentraties wil gaan meten en waarom specifiek die stoffen. Dat is iets wat sterk terug moet komen in je plan van aanpak en in je verslag. De overige vragen bieden een interessant kader, maar de nadruk moet ook zeker op het praktische stuk liggen.

  Ook zou ik graag weten waarom je vindt dat de omgeving in Schotland "zuiverder" is. Heb je een bron of is dit gebaseerd op een idee?

  nu weten we niet zo goed hoe we dit moeten toepassen.

  groetjes
  Eva en Nathalie


 • PWS TU Delft admin

  @Nathaliedekorte
  Hoi Eva en Nathalie,

  Jij zijn al goed op weg!! Ik heb geen op- of aanmerkingen over jullie hoofd- en deelvragen.

  Ik kan jullie wel een beetje helpen voor jullie praktisch deel. De proef met zuurgraad moet makkelijk lukken met behulp van pH papier of een pH meter, deze is preciezer.
  Dan voor de andere proeven moeten jullie eerst wat onderzoek doen naar hoe je calciumcarbonaat en natrium kunt aantonen, welke indicatoren kun je gebruiken. Jullie zouden ook moeten onderzoeken hoe je het gehalte kunt bepalen. Dit is vaak wel te doen door het met iets te laten reageren en achteraf kijken hoeveel reactant je hebt gebruikt om te achterhalen hoeveel calciumcarbonaat erin zit. Dit principe gebruik je ook bij een titratieproef, hier zal jullie docent wel het een en ander over kunnen uitleggen als jullie niet weten wat dit is.

  Als jullie vastlopen met het zoeken van informatie hierover hoor ik dat graag.

  Om dan terug te komen op "zuiverder" drinkwater. Dit is een moeilijk punt. Jullie kijken nu wel naar mineralen in het water, maar die zijn in principe gezond voor je "in de juiste mate". Maar als ik denk aan zuiveren dan denk ik echt aan troep uit het water halen, dus hoeveel bacterien en niet mineralen zitten er in je drinken.
  Ik denk wel dat je het ook kunt benaderen als drinkwater uit de natuur in zwitserland wat door een natuurlijk filter gaat (bronwater) en dat vergelijken met drinkwater uit nederland dat chemisch en biologisch is gefilterd.

  Groetjes,
  Sanne • Dit bericht is verwijderd!


 • @Sanne-Nielsen
  hallo Sanne,

  bedankt voor de reactie.
  Onze docent heeft inderdaad ook gezegd dat we het best titratie konden toepassen.
  Alleen vinden wij dit heel moeilijk en begrijpen er niet echt iets van.
  Nu heb ik hulp gevraagd maar wil hij ons eigenlijk niet helpen omdat hij dan te makkelijk voor ons vindt.
  ook kunnen we op internet niet een duidelijk voorbeeld of informatie hiervoor krijgen.
  oh en natruim had nitraat moeten zijn.

  de vierde deelonderwerp was meer iets voor de inleiding zei hij en dat we nog een deelonderwerp moesten dat meer gebaseerd was op ons praktisch onderzoek.

  Het moeilijkste vinden we wat we moeten toevoegen aan het drinkwater bij titratie.

  groetjes
  Eva en Nathalie


 • PWS TU Delft admin

  @Nathaliedekorte
  Hoi Eva en Nathalie,

  Het klopt dat het moeilijk is om zomaar te vinden op internet. Vaak omdat het niet behandeld wordt of niet betrouwbaar is. Jullie kunnen wellicht wel wat vinden op google scholar. Dit is een zoekmachine van google die alleen maar in wetenschappelijke artikelen zoekt.
  Deze artikelen zijn vrijwel allemaal betrouwbaar omdat dit door wetenschappers wordt geschreven en hier kunnen jullie mogelijk een heel onderzoeksopzet vinden.

  Groetjes,
  Sanne


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.