PWS Amfibiewoning: Fundering en bevestiging • Hallo,

  Wij willen ons PWS over amfibiewoningen doen en ons focussen op de fundering en de bevestiging aan de bodem. Wij willen onderzoeken welke methodes hiervoor zijn en welke het stabielste resultaat opleveren.
  Is er een mogelijkheid om op de TU delft een onderzoek op te zetten waarin wij verschillende funderingen en bevestigingen vergelijken bij verschillende natuurverschijnselen zoals hoog water en wind. Verder vroegen wij ons af of jullie nog tips hebben hoe wij dit het beste kunnen onderzoeken.

  Alvast bedankt!

  Juliette en Merel


 • PWS TU Delft Team

  Beste Juliette en Merel,

  Allereerst excuses voor het late antwoord! Ik had het druk met tentamens.

  Leuk onderwerp, amfibiewoningen! Om je onderzoek te beginnen heb je eerst een goede hoofdvraag nodig. Om die hoofdvraag te kunnen beantwoorden deel je die hoofdvraag in deelvragen op. Dit stappenplan zal jullie zeker op weg helpen! Een tip: zorg dat je het de vraag zo veel mogelijk afbakent. Ik bedoel hiermee: wil niet té veel onderzoeken, want gaandeweg je PWS kom je ongetwijfeld nog een hoop dingen tegen die meer tijd kosten dan je had verwacht. Onderzoek bijvoorbeeld niet amfibiewoningen in het algemeen, maar baken je onderzoek geografisch af.

  Als jullie meerdere soorten funderingen willen onderzoeken, wordt het veel werk om dit ook nog met verschillende natuurverschijnselen te doen! Probeer dan één soort fundering te kiezen die je aan meerdere invloeden blootstelt of toets meerdere soorten funderingen aan één soort natuurverschijnsel (dezelfde hoeveelheid water bijvoorbeeld).

  Hopelijk kunnen jullie hiermee al wat verder komen en goede hoofd- en deelvragen opstellen. Succes en ik hoor het wel!

  Groetjes Pauline • Beste Pauline,

  Bedankt voor het antwoord! Wij hebben ondertussen verder gewerkt aan het PWS en wij hebben ons onderwerp verder proberen af te bakenen. Wij willen onderzoek doen naar een stabiele fundering van een waterwoning.
  Wij zijn bezig om een goede proefopzet te maken. Hierin willen wij de invloed van de grote van het oppervlak en het zwaartepunt van de fundering onderzoeken onder omstandigheden van verschillende gewichten of een andere golfkracht. Hierbij hebben wij een waterbak in gedachte met een schaalmodel waarop wij bijvoorbeeld gewichtjes kunnen plaatsen en zo de verandering kunnen meten.

  Wij vinden het erg lastig om het onderzoek in de praktijk ook uit te werken en wij vroegen ons af of wij hierbij door de TU Delft ook ondersteund kunnen worden? Hoe kunnen wij bijvoorbeeld het best het schaalmodel maken en met welke apparatuur of methode kan je de verandering het best meten?

  Wij zouden graag willen weten hoe er over ons onderzoeksplan wordt gedacht en wat de mogelijkheden hierin zijn!

  Groetjes Juliette en Merel


 • PWS TU Delft Team

  Ha Juliette en Merel!

  Zo te horen hebben jullie al veel verder gewerkt aan jullie PWS, goed bezig! Ik vind het wel moeilijk om uit jullie verhaal te halen wat jullie precies willen bereiken met het onderzoek. Zouden jullie hieronder de hoofd- en deelvragen kunnen reageren? Langskomen op de TU is namelijk zeker mogelijk, maar daarvoor moeten we eerst even een duidelijker plan hebben! Hebben jullie iets gehad aan het stappenplan?

  Ik ben benieuwd!

  Groetjes Pauline • Hay Pauline!

  Wij zijn zeker verder gekomen met het stappenplan! Wel vinden wij het nog steeds lastig om de hoofdvraag goed te formuleren. Wij denken dat tijdens het onderzoek er nog wel wat veranderd moet worden in de hoofdvraag en misschien ook wel in de deelvragen. Voorlopig hebben wij deze vragen bedacht:

  Hoofdvraag: Hoe wordt een waterwoning het meest stabiel?
  Deelvragen:
  Welke invloed heeft het zwaartepunt op de stabiliteit van de waterwoning?
  -->Hoe verander/verleg ik het zwaartepunt van de waterwoning?
  -->Welk zwaartepunt levert het stabielste resultaat?
  Welke invloed heeft het oppervlakte van de waterwoning op de stabiliteit?
  Hoe worden de afzonderlijke keuzes in stabiliteit gecombineerd voor een stabiele waterwoning?

  Wij willen in ons onderzoek de focus leggen op de factoren die de stabiliteit van de woning bepalen en onderzoeken wat de meeste invloed heeft en welk resultaat de stabielste woning oplevert.
  Wij hopen dat het zo wat duidelijker is wat wij precies willen onderzoeken!

  Groetjes Juliette en Merel


 • PWS TU Delft Team

  Dit bericht is verwijderd!

 • PWS TU Delft Team

  Ha meiden, dat ziet er al stukken beter uit! Er kunnen inderdaad nog wel wat kleine puntjes verbeterd worden. De hoofdvraag en deelvragen zou ik op deze manier stellen:

  Met welke middelen kan je een waterwoning zo stabiel mogelijk maken?

  1. Wat is stabiliteit?
  2. Welke externe factoren maken een waterwoning instabiel?
  3. Welke invloed heeft de plaats van het zwaartepunt op de stabiliteit van de waterwoning?
   a. Op welke manieren kan je de plaats van het zwaartepunt van de waterwoning veranderen
   b. Welke plaats van het zwaartepunt heeft de meest gunstige werking op de stabiliteit van de waterwoning?
  4. Welke invloed heeft de grootte van het grondoppervlak op de stabiliteit van de woning?
  5. Welke combinaties van stabiliteitsmiddelen in een waterwoning kunnen gecombineerd worden?

  Deelvraag 1 is noodzakelijk om te beantwoorden, deze defintie moet je begrijpen voor je verder kan in je PWS! Dit geldt ook voor vraag 2.
  Over de 4e deelvraag heb ik nog een vraag aan jullie: welke middelen hebben jullie nu allemaal onderzocht? Alleen de plaats van het zwaartepunt en de grootte van het grondoppervlak? Willen jullie niet ook nog andere factoren onderzoeken? Zo ja, probeer hier wat over te vinden. Zo nee, baken je hoofdvraag dan af. Verder ziet het er al goed uit!

  Hopelijk komen jullie hier weer wat verder mee! Succes:)

  Groetjes Pauline • Beste Pauline,

  Heel erg bedankt voor je hulp tot nu toe, wij zijn alweer wat opgeschoten!
  Wij zijn nu vooral aan het nadenken hoe we aan de hand van deze deelvragen een praktisch onderzoek of proefjes kunnen verbinden. Wij denken nu in de richting van een modelwoning die wordt blootgesteld aan de te onderzoeken factoren. Door gewichtjes kunnen wij misschien onderzoeken welke invloed de verdeling van het gewicht heeft en we kunnen misschien de grote van het model aanpassen om deze factor te onderzoeken. Hiervoor zouden wij een waterbak of iets dergelijks nodig hebben en wellicht een middel om kleine golven na te bootsen.

  Wij willen graag weten wat de mogelijkheden hierin zijn en of dit een goede wetenschappelijke manier is om een proef/onderzoekje te verbinden aan ons onderwerp.

  Groetjes Juliette en Merel


 • PWS TU Delft Team

  @Merel-Groen Ha meiden!

  Sorry voor de late reactie, ik was op vakantie. Zijn jullie in de tussentijd al verder gekomen? Waar kan ik nu mee helpen?

  Groetjes Pauline • @Merel-Groen zegt in PWS Amfibiewoning: Fundering en bevestiging:

  Beste Pauline,

  Heel erg bedankt voor je hulp tot nu toe, wij zijn alweer wat opgeschoten!
  Wij zijn nu vooral aan het nadenken hoe we aan de hand van deze deelvragen een praktisch onderzoek of proefjes kunnen verbinden. Wij denken nu in de richting van een modelwoning die wordt blootgesteld aan de te onderzoeken factoren. Door gewichtjes kunnen wij misschien onderzoeken welke invloed de verdeling van het gewicht heeft en we kunnen misschien de grote van het model aanpassen om deze factor te onderzoeken. Hiervoor zouden wij een waterbak of iets dergelijks nodig hebben en wellicht een middel om kleine golven na te bootsen.

  Wij willen graag weten wat de mogelijkheden hierin zijn en of dit een goede wetenschappelijke manier is om een proef/onderzoekje te verbinden aan ons onderwerp.

  Groetjes Juliette en Merel


 • PWS TU Delft Team

  Beste @Merel-Groen,

  Bedankt voor het kopiëren van het eerder getypte bericht, maar ik had het al gezien! Mijn vraag was meer of jullie in de tussentijd al verder waren gegaan, voordat ik een reeds beantwoorde vraag ging beantwoorden. Ik begrijp uit dit kopie dat jullie nog steeds dezelfde vraag hebben!

  • ''Door gewichtjes kunnen wij misschien onderzoeken welke invloed de verdeling van het gewicht heeft en we kunnen misschien de grote van het model aanpassen om deze factor te onderzoeken.'' Hoe ziet jullie model er uit? En hoe pas je de grootte van het model aan? Ik vind het moeilijk om me er nu iets bij voor te stellen!

  • ''Hiervoor zouden wij een waterbak of iets dergelijks nodig hebben en wellicht een middel om kleine golven na te bootsen.'' 'Hebben jullie al bedacht hoe jullie golven willen gaan nabootsen? Om het zo dicht mogelijk te laten komen tot een wetenschappelijk onderzoek, moeten de golven wel telkens op dezelfde manier nagebootst worden (amplitude, frequentie). Op de TU Delft hebben we een waterlab. Als jullie hier zouden willen testen, kan ik kijken wat de mogelijkheden zijn. Daarvoor moet wel eerst het gehele onderzoeksplan staan!

  • Jullie PWS gaat over stabiliteit, hoe willen jullie dit gaan meten met deze proef?

  • Hoe gaat het met het beantwoorden van de deelvragen?

  Ik ben benieuwd!

  Groetjes Pauline • Beste Pauline,
  Sorry!!! Wij hadden niet door je dat bedoelde en dachten dat het bericht in door de vakantie niet zichtbaar of iets dergelijks was.
  Wij zijn weer volop bezig met het profielwerkstuk maar wij lopen op een aantal punten wel een beetje vast.
  Wij hebben de eerste deelvraag: Wat is stabiliteit? uitgewerkt en de begrippen stabiliteit en evenwicht behandeld. Ook hebben wij nu de belangrijkste wetten en krachten die met de stabiliteit te maken hebben (theorie) uitgelegd. Zo hebben wij informatie over de wet van Archimedes, waterverplaatsing, het zwaartepunt, het drukkingspunt, richtend koppel en het metacentrum. Deze willen wij verwerken onder de deelvraag: Welke wetten en krachten spelen een rol binnen de stabiliteit van een waterwoning? Het begrip zwaartepunt hebben wij uitgelegd maar hier willen wij verder op ingaan met de deelvraag en tussenkopjes die wij al eerder met jouw hulp hebben opgesteld:

  Welke invloed heeft de plaats van het zwaartepunt op de stabiliteit van de waterwoning?

  • Hoe kan je de plaats van het zwaartepunt bepalen in een woning waarin het gewicht niet homogeen verdeeld is?

  • Op welke manieren kun je de plaats van het zwaartepunt van de waterwoning veranderen?

  • Welke plaats van het zwaartepunt heeft de meest gunstige werking op de stabiliteit van de waterwoning?

  Bij deze deelvraag hoort waarschijnlijk ook het praktisch onderzoek/proefje. Maar over hoe wij deze proef willen gaan uitvoeren zijn wij inderdaad nog niet veel wijzer geworden. Wij hebben namelijk niet een specifieke woning in gedachten maar zijn nog vooral een waterwoning in het algemeen aan het behandelen. Om te variëren met de plaats van het zwaartepunt denken wij erover om voor het praktische onderzoek/proefje met behulp van een 3D printer een rechthoekige bak te maken die hol is van binnen en daarop iets te plaatsen dat in verhouding is met het gewicht van de waterwoning zelf. Door de randen van de bak steeds iets dikker te maken wordt de bak zwaarder (en het gewicht van de waterwoning veranderd niet) en zal het zwaartepunt dus verplaatsen. Maar ook over de manier waarop de waterwoning in scheefstand wordt gebracht zijn wij ook nog niet zeker. Golven simuleren zoals jij voorstelde lijkt ons een goede realistische manier maar wij weten niet in hoeverre dit mogelijk is. Door dan een lange stok/buis op de waterwoning te plaatsen kunnen wij met een camera de hoek die de waterwoning maakt als deze in scheefstand is meten, maar deze zal ook weer invloed hebben op het zwaartepunt. Al deze dingen maken dat wij hierop een beetje vastlopen...

  Verder hebben wij ook nog wat vraagtekens bij het bepalen van het zwaartepunt van een waterwoning. Het bepalen van een zwaartepunt in een rechthoek is het probleem niet, maar de verschillende onderdelen in de waterwoning maken het wat ingewikkelder.

  Wij hebben ons hierom ook aangemeld voor de pws middag van 14 september en wij hopen dat wij dan even langs kunnen komen om dit soort problemen door te spreken. Om dit over het forum te doen wordt waarschijnlijk wel erg lastig ;-)

  Groetjes,
  Juliette en Merel


 • PWS TU Delft Team

  Haa @Merel-Groen !

  We hebben al contact gehad over telefoon, maar toch nog even een berichtje op het forum. Volgende week donderdag (21 sept) zien we elkaar op het Science Centre om 14:00 uur.

  Tot dan!

  Groetjes Pauline


 • PWS TU Delft Team

  Beste @Merel-Groen ,

  Zoals gister afgesproken heb ik contact opgenomen met het waterlab van de TU Delft. Jullie horen van me!

  Groetjes Pauline


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.