Hoi @colin,

Wat een interessant idee!
Bij dergelijke projecten is het altijd belangrijk om een soort inschatting te maken van hoeveel elektriciteit je hiermee op zou kunnen wekken. Je kunt dan afwegen of het onder de huidige omstandigheden de moeite waard is om dit te bouwen of juist dat je wat extremere omstandigheden moet opzoeken wil het rendabel zijn.

Om dit te doen is het goed om eerst te kijken wat de druk is op de olie en (vooral!) hoeveel deze druk varieert. Want een constante druk kan niet worden benut, aangezien de magneet hierdoor niet in beweging wordt gebracht. Wat je magneet beweegt is dus het drukverschil tussen het moment dat er druk op de tegels wordt uitgeoefend en het moment dat er geen druk op de tegels wordt uitgeoefend. Daar moet je een inschatting van proberen te maken. Vervolgens kun je nadenken over de efficiëntie van de spoel, met welke kracht wordt de magneet door de spoel bewogen en hoeveel elektriciteit kun je hiermee opwekken.

Let wel dat je hier geen exacte getallen voor nodig hebt, een grove inschatting is al goed genoeg. Bijvoorbeeld een tegel van een vierkante meter, welk vermogen gaat dat leveren (orde 1 W, 1 kW, 1 MW of iets er tussenin?). Als je dit van tevoren doet, voorkom je eventuele teleurstelling aan het einde van het project als het toch niet mogelijk blijkt te zijn.

Ik hoop dat ik jullie hiermee heb kunnen helpen, maar als jullie verder nog vragen hebben, of misschien een keer over jullie idee willen videobellen, hoor ik het graag!

Groetjes,
Lennard