momentenwet • hallo,

  Is dit brugdeel volgens de momentenwet in evenwicht of moet je voor deze wet de loodrechte afstand tot een punt nemen?
  https://onedrive.live.com/redir?resid=F6474458587F0630!157&authkey=!ALB97VjzUHog8Xs&ithint=file%2Cdocx • Goedemorgen Robin,

  Waar doel je op bij deze vraag? Is het een som die je wilt berekenen en waar je niet uit komt? Het ligt er aan waar je je Momentenpunt vast stelt. Als je stelt dat de q-last [kN/m] over de gehele brug gelijk is, dan zal je het moment vanuit het midden moeten bekijken. Dan geldt de opwaartse kracht vanuit de oplegging namelijk niet, gezien deze door het momentenpunt gaat. Links en rechts kent dan gelijke armen en dus een evenwicht in moment. Een moment, kracht maal arm, is de loodrechte afstand tot een punt. Dus wat bedoel je daarmee?

  Grt. • Goedemorgen,

  Ik ben bezig met een profielwerkstuk en wij willen een hangbrug bouwen zonder verankering. We willen dus dat beide pylonen in evenwicht zijn. Ik denk dat wanneer we zorgen dat aan beide kanten van een pyloon een even lang en even zwaar brugdek hangt dat de brug al in evenwicht is. Klopt dat of is dat te makkelijk gedacht? • Evenwicht staat voor gelijke krachten zowel omhoog als naar beneden (verticale kracht F) en van links naar rechts (horizontale kracht F) en zowel linksom als rechtsom (momentenevenwicht).
  Hebben jullie een voorbeeld van zo'n brug gevonden? Verankering duidt op vaste verbinding aan de ondergrond. Een brug kan echter ook scharnierend of los opgelegd worden.

  Grt.

 • Zoals jullie het nu stellen, is er geen momentenevenwicht wanneer je vanuit de rechter piloon kijkt. Ditzelfde geldt voor de linker - zien jullie dat? In hoeverre gaan jullie de brug nabouwen en doorrekenen? Het is een vrij pittige klus namelijk en ik zou wel jullie hoofd- en deelvragen willen zien. Misschien kan ik daarin beter jullie vraag beantwoorden.

  Grt


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.