Invoer CO2 belasting • Hallo,

  Ik en Guus doen ons pws over de invoer van CO2 belasting, bij het vak economie. Onze hoofdvraag is: wordt het doel van milieumaatregelen door middel van CO2 belasting behaald? Met als deelvragen:

  1. Wat is CO2 belasting?
  2. voor wie geldt de CO2 belasting?
  3. Wat is het beoogde doel van het invoeren van CO2 belasting?
  4. Wat is de invloed van de invoer van CO2 belasting op bedrijven financieel gezien?
  5. Wat is de invloed van de invoer van CO2 belasting op bedrijven milieutechnisch gezien?

  Na overleg met onze economie leraar zijn we erop uitgekomen om dit wellicht met een econometrisch model te onderzoeken. Wij vroegen ons af of hier al onderzoek naar gedaan is en of jullie misschien hiermee ons zouden kunnen helpen.

  Groetjes
  Klaas en Guus
  Mencia de Mendoza Lyceum (in Breda)


 • PWS TU Delft Team

  @klaaswijnsma
  Beste Klaas en Guus,

  Het verlagen van de zogenoemde greenhouse gasses is een complex probleem. CO2-uitstoot heeft voor ongeveer 73% aandeel in de opwarming van de aarde, met methaan op de tweede plaats met 18%.
  Wij vanuit het PWS-team raden aan om je hoofdvraag zo te stellen dat er niet simpelweg een ja of nee antwoord op gegeven kan worden. Mijn advies zou zijn als om de hoofdvraag zo aan te passen dat er een open maar toch duidelijk antwoord op gegeven kan worden. Naar ons idee ga je zo meer informatie vergaderen om je hoofdvraag echt goed te kunnen beantwoorden. Het kan ook zijn dat je school juist voorkeur heeft voor een gesloten vraag, overleg dit even met je docent!
  Zelf heb ik weinig ervaring met een econometrisch model, wel zou ik jullie kunnen helpen met wat je precies zou willen onderzoeken. Probeer eerst duidelijk in kaart te brengen wat precies de maatregelen zullen worden. Wanneer deze duidelijk zijn, kun je een toekomstvoorspelling maken, niet alleen kostentechnisch maar ook milieutechnisch. Denk er natuurlijk aan dat investeringen in CO2-neutrale systemen in het begin veel investeringen met zich mee brengen, en zich op lange termijn terug zullen verdienen.
  Momenteel wordt er met toekomstvoorspellingen rekening gehouden vaak rekening gehouden met een high, medium en low variant. Kijk bijvoorbeeld naar de populatiegroei in de toekomst.
  Hopelijk kunnen jullie hier verder mee!

  Groeten Stijn


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.