Invloed van verschillende kleuren licht • Hallo,

  WIj hebben voor ons PWS gekeken naar de invloed van verschillende kleuren licht op het vermogen van een zonnepaneel is.
  We hebben hiervoor kleurenfilters in de kleuren rood,geel, groen, blauw en paars gebruikt.
  Wij hadden zelf bedacht het verschil in vermogen te maken heeft met de bandgap. De bandgap van silicium (waaruit het zonnepaneel bestaat) is namelijk 1,1 eV. Van de kleuren die wij hebben gebruikt, ligt rood daar het dichtstbij (rood=1,77 eV)
  De andere kleuren hebben allemaal een hogere energie. Daarom hadden we verwacht dat rood licht voor het hoogste vermogen zal zorgen, en daarna achtereenvolgens geel, groen, blauw en paars licht.
  Is de aanname dat rood het hoogste vermogen levert juist omdat het qua energieniveau het dichtst bij de bandgap van silicium ligt? Of maakt het niet uit omdat de overige energie toch wordt omgezet in warmte?

  Uit ons onderzoek zelf kwam dat het gele licht het grootste vermogen leverde en daarna pas het rode licht (en dan groen, blauw en paars, dus dat klopte wel met onze verwachting)
  Dit klopte dus niet met onze verwachting, dus vragen we ons af of onze verwachting wel juist was. En zo niet, wat zou dan een verklaring kunnen zijn tussen het verschil in vermogen?

  Ik hoop dat iemand ons kan helpen, alvast bedankt,
  Maaike en Famke


 • PWS TU Delft Team

  Beste @famkeschulting,

  Mijn excuses, deze vraag was even ondergesneeuwd. Ik heb hem gezien en ben er mee bezig. Ik kom bij je terug.

  Groetjes,

  Thom


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.