Profielwerkstuk aarbevingsbestendige bouw • Hallo,

  Wij zijn ook bezig met aardbevingsbestendig bouwen voor ons profielwerkstuk en zouden ook graag gebruik willen maken van jullie aardbeving simulator.

  Wij onderzoeken de mogelijkheden om met behulp van aardbevingsbestendige bouw de schade door aardbevingen in ontwikkelingslanden te beperken. In ontwikkelingslanden is er meestal niet de financiële mogelijkheid om een perfect aardbevingsbestendig gebouw te maken. Daarom willen wij testen hoeveel ervoor nodig is om een gebouw te maken dat net voldoende verstevigd is om financiëel gezien aantrekkelijk te zijn voor deze ontwikkelingslanden.

  Wij hebben al informatie gezocht over aardbevingsbestendige bouw, en waar rekening mee gehouden moet worden, en willen graag kijken naar fundering, constructie-systemen, symmetrie, stijfheid, massaverdeling, torsiestijfheid, samenhang en ductiel gedrag.

  Wij vroegen ons af wat voor materialen er bij het Science Centre beschikbaar zijn, zodat wij kunnen kijken wat we zelf nog mee zouden kunnen nemen. Daarnaast vroegen wij ons af of jullie al standaard proefopstellingen hebben van enkele bovengenoemde eigenschappen.

  Wij horen graag van jullie.

  Met vriendelijke groet,

  Menno Rijkhoff
  5VWO


 • PWS TU Delft Team

  Beste @Menno-Rijkhoff,

  Interessant dat jullie ook het financiële aspect van aardbevingsbestendig bouwen meenemen in jullie PWS! Hebben jullie al specifieke deelvragen? Let op dat je niet met té veel factoren rekening gaat houden, dan wordt een onderzoek doen namelijk erg lastig. Zouden jullie er hier nog een paar van kunnen schrappen denk je?

  Natuurlijk kunnen jullie komen testen op de aardbevingsplaat van het Science Center. Wat willen jullie precies doen op de aardbevingssimulator? De plaat van de simulator trilt in x en in y richting en kan daarom goed een aardbeving nadoen. De afmetingen van de plaat zijn ongeveer 1000 x 1000 mm, met daarop een deel waar je je model in kan klemmen. Dit deel is 150 x 200 x 210 mm. Als je dus een huisje wil bouwen dat op het trillende grondvlak wordt geklemd, zorg dat hij deze afmetingen heeft!
  Daarbij hebben we ook een bakje dat hier precies in past. Dit bakje kan gevuld worden met bodemmateriaal (zand, klein) en zo kan je een zien wat er gebeurt met een fundering tijdens een aardbeving. De buitenste afmetingen zijn hetzelfde, en het materiaal is 10 mm dik.

  Daarnaast hebben we hier hout liggen, maar als jullie langs zouden komen voor een testmiddag heb je niet genoeg tijd om het nog ter plekke te gaan bouwen. Als we een afspraak maken, zorg dan dat je van te voren het testmodel af hebt!

  Als laatste wil ik jullie graag op de hoogte stellen van de nieuwe workshop die wij geven: 'Aardbevingsbestendig bouwen'. Ik denk dat het zeker leuk voor jullie kan zijn om je hiervoor aan te melden. Houd deze pagina in de gaten, daar komt in de loop van de week het aanmeldformulier voor de workshop online.

  Ik hoor graag van jullie!

  Groetjes Pauline • Hallo Pauline,

  Wij denken erover om woensdag 13 september langs te komen. Dit moeten wij nog even regelen met school maar krijgen daar in principe vrij voor.

  Het is mogelijk om maar een paar van vorige aspecten te behandelen, aangezien het vooral een economisch onderzoek is en dit er als practische opdracht bij zit om zelf een beeld te krijgen van aardbevingsbestendige bouw.

  Deelvragen hebben wij niet, in de plaats daarvan hebben wij onderwerpen die wij behandelen. Zo hebben wij dus al wat voorwerk gedaan en onder andere op de eerder genoemde aspecten van aardbevingsbestendige bouw gekomen.

  Als de workshop online staat zullen wij daar ook nog een blik op werpen en overwegen of dat niet meer op ons doel gericht is.

  Met vriendelijke groeten,

  Menno en Ole


 • PWS TU Delft Team

  Beste @Menno-Rijkhoff ,

  Het is wel de bedoeling dat we samen een moment afspreken wanneer jullie langs kunnen komen (ik heb ook een studie;) )! Daarbij wil ik graag een duidelijk onderzoeksplan hebben voordat jullie langskomen! Hebben jullie dit al? En heeft jullie docent goedgekeurd dat jullie geen deelvragen hebben?

  Groetjes Pauline • Hallo @Pauline-Janssen,

  Wij begrijpen dat er een tijd afgesproken moet worden. Nu hebben wij nagedacht over onze onderzoeksvraag en zijn erachter gekomen dat het met alle politieke relaties van deze tijd haast onmogelijk is een realistische conclusie te kunnen trekken.

  Wat wij nu willen onderzoeken is: Welk ontwerpaspect heeft de grootste positieve invloed op schade bij aardbevingen?
  Hierbij hebben wij al deelvragen kunnen formuleren en een onderzoeksplan gemaakt. Het staat in een word document dus misschien is het een idee om dat per mail te versturen.

  Daarnaast denken wij erover om, mede door een slechte start op school met te laat bezorgde boeken et cetera, het practicum nog een week op te schuiven.

  Aankomende week gaan wij met onze vakbegeleider bespreken wat hij van onze nieuwe onderzoeksvraag vindt.

  Groeten,
  Menno • Ik denk dat dit de beste manier is om ons onderzoeksplan te tonen.

  We hebben al aan de teamleider gevraagd of we op een woensdag naar Delft konden (wij hebben vorig jaar al contact gehad met het Science Centre en die zeiden dat woensdag het rustigst is) en zij zou hier naar vragen en ons afgelopen weekend mailen. Wij hebben niks gehoort dus gaan wij nogmaals langs. Het is ook onze bedoeling om deze week ons nieuwe plan aan onze vakbegeleider te laten zien en wachten nog op een reactie.

  Onderzoeksvraag:
  Welk ontwerpaspect heeft de grootste positieve invloed op schade bij aardbevingen?

  Deelonderwerpen:

  • Hoe ontstaan aardbevingen?
  • Welke ontwerpaspecten bestaan er?
  • Op welke ontwerpaspecten wordt het meeste gericht bij aardbevingsbestendige bouw?
  • Welke ontwerpaspecten kunnen in al bestaande huizen worden toegepast?

  Hypothese:
  Wij denken dat het juiste materiaal met de beste eigenschappen de grootste invloed heeft op de schade die ontstaat bij aardbevingen. Het materiaal moet de vrijkomende krachten goed op kunnen vangen, want anders stort het gebouw in. Alle andere aspecten spelen uiteraard ook mee, maar zouden naar ons inzien niet opwegen tegen de keuze van het te gebruiken materiaal.

  Onderzoeksplan:

  1. Er is vooraf een selectie opgemaakt uit de 3 belangrijkste ontwerpaspecten, namelijk: materiaal, fundering en constructie-systeem. Deze drie zijn de ‘aard’ van het huis. Zaken zoals of een gebouw symmetrisch is of aan ductiel gedrag voldoet vallen onder de categorie constructie-systeem en materiaalkeuze.
  2. Alle 3 de ontwerpaspecten worden door middel van aparte proeven onderzocht:
  3. Materiaal
  • Benodigdheden:
   O steen
   O ijzer
   O hout
  • Er worden met alle drie de materialen eenzelfde contructie opgezet
  • Elke constructie wordt 2 keer in de aardbevingssimulator getest
  • Na de test wordt telkens een foto gemaakt
  • De fotos worden vergeleken en het de materiaalkeuze wordt gerangschikt
  1. Fundering
  • Benodigdheden:
   O zand
   O klei
   O aarde
   O houten vierkante fundering met tussenribben
   O houten vierkante fundering zonder tussenribben
  • Beide funderingen worden op elke ondergrond 2 keer getest, in totaal zijn er dus 12 tests in de aardbevingssimulator
  • Na de tests wordt gepeild/geoordeeld hoe diep elke fundering verzonken is
  • Hieruit wordt opgemaakt welke fundering de beste resultaten heeft
  1. Constructie-systeem
  • Benodigdheden:
   O Houten kubus opgesteld uit dwarsbalken
   O Houten kubus opgesteld uit een raamwerk
  • Beide constructie-systemen worden 2 keer getest, indien deze dat volhouden.
  • Beide constructie-systemen worden onderzocht op schade en gefotografeerd
  • Er wordt opgemaakt welk constructie-systeem het beste functioneerd

  Bij de materiaaltest willen wij 3 type muren testen in miniatuur. Zo een houten muur van een houten raamwerk met aan één kant een dunne multiplex afdichting, een metalen muur van een metalen raamwerk met aan één kant blik (nabootsing golfplaat) en een stenen muur van miniatuur stenen gemetseld met mortel. De ondergronden dachten wij in witte bakjes van de afhaal chinees te doen, aangezien die een afmeting hebben van 180x120mm en dus in het klemmend vlak passen.

  Bij de fundering test willen wij één fundering maken met een raamwerk/binnenskelet en één lege, dus alleen 4 kleine balkjes die tot op zekere hoogte in de ondergrond worden gedrukt met daarop rustend wellicht een dikker houten blok als gewicht wat het gebouw nabootst.

  Bij de constructie-systeemtest maken wij 2 skelet kubussen, één met enkel verticale balkjes ertussen en één met dwarsbalkjes.

  Dan hebben wij nog een aantal vragen voor jou, namelijk:

  1. Geven deze 3 practica een goed beeld naar onze onderzoeksvraag en bovenstaande ontwerpaspecten?
  2. Kunnen alle afmetingen binnen de afmetingen die jij aangaf vastgeklemd worden? De muren bijvoorbeeld zullen best dus zijn, wegens het feit dat het een muur is, maar moet wel vasgeklemd worden onderaan.

  Alvast bedankt!

  Menno en Ole

  Update:
  Onze vakbegeleider was positief over onze nieuwe onderzoeksvraag en onderzoeksplan. Wij hebben geregeld dat wij woensdag 20 september naar Delft kunnen komen. Dan zouden we 11:00, indien dat uitkomt, af kunnen spreken bij het Science Centre. We horen het graag.


 • PWS TU Delft Team

  Hallo @Menno-Rijkhoff !

  Jullie zijn zojuist langs geweest op het Science Centre en hebben met meneer Van Asbeck de test gedaan. Is alles goed verlopen? Sorry dat ik jullie niet kon helpen, ik ben ziek geweest afgelopen week en vandaag had ik studie.. Hopelijk is alles goed gegaan!

  Als er nog vragen zijn hoor ik het graag!

  Groetjes Pauline • Hoi Pauline,

  Wij hebben vandaag veel opgestoken over het onderwerp en wij hebben het zeer leuk gehad! Het probleem waar wij mee kampten was de schaal van onze proeven. Onze eigen testobjecten waren eigenlijk net te stevig om een realistisch en gewenst beeld te krijgen van de verschillende situaties.

  De proeven die jullie te bieden hebben zijn daarentegen uitstekend om een beeld te krijgen van resonantie, rotatie, momentum enzovoorts. De verhalen van meneer Van Asbeck waren zeer helder en kunnen wij zeker gebruiken in ons verslag.

  Wat wij vooral als bijzonder zien is dat er echt moeite werd gedaan om ons verder te helpen en dat er ook interesse was naar ons onderzoek.

  Volgende week hebben wij tijd om aan het verslag te werken en hopen dan al een heel eind te komen.

  Groeten,
  Menno en Ole


 • PWS TU Delft Team

  Ha @Menno-Rijkhoff,

  Heel goed om te horen! Succes!

  Groetjes Pauline


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.