Efficiëntie van waterstof als brandstof door middel van waterelekrtolyse en mierenzuur. • Wij doen in ons profielwerkstuk onderzoek na twee manieren om waterstof te gebruiken als duurzame brandstof, ons doel is door middel van verschillende experimenten en invalshoeken een duidelijke conclusie te trekken.

  Hoofdvraag: Wat is effectiever: waterstof als brandstof door middel van de elektrolyse van water, of waterstof halen uit mierenzuur?

  Deelvragen: Wat is de beste manier om het waterstof van deze twee methodes op te slaan en te vervoeren? -We kijken naar het verschil in voordelen en nadelen tussen mierenzuur en waterstof-elektrolyse.

  Welke van de twee methodes is het meest energie-zuinig/ rendabel?
  -We gaan antwoord geven op deze deelvraag met behulp van de E-factor en het rendement.
  -Ook zijn we van plan deze methodes te simuleren en van deze experimenten het rendement te berekenen. Welke methode is het minst belastend voor het milieu -Er wordt gekeken naar de CO2 uitstoot per productie.

  Welke van de twee methodes is het meest haalbaar en/of betaalbaar?
  -We behandelen de mogelijkheid van de methodes d.m.v. onze experimenten en ervaring.


 • PWS TU Delft admin

  Beste @mishavd,

  Het is weer een tijdje geleden dat je een vraag had over je PWS. Ben je al een beetje vooruit gekomen hiermee of heb je nog hulp nodig? Zo niet, is er wellicht iets anders waar je tegenaan loopt?

  Ik hoor graag van je.

  Met vriendelijke groet,
  Sanne


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.