Balans tussen architectonische eisen en stabiliteit • Hallo!
  Onze PWS gaat over hoe ver een architect als het ware kan gaan in zijn ontwerp zonder dat de stabiliteit van een gebouw daaronder lijdt. De voorlopige hoofdvraag van onze PWS luidt dan ook als volgt: Hoe hoog kunnen de architectonische eisen van een gebouw zijn zonder dat de stabiliteit negatief wordt beïnvloed?
  Voor ons onderzoek hebben we al zowel een architect als een constructeur geïnterviewd, maar nu leuk het ons interessant om ook een natuurkundig onderzoek te doen. We hopen dat een soortgelijk onderzoek ons kan helpen onze hoofdvraag nog beter te beantwoorden.

  Nu hebben wij van de geintervieuwde constructeur het boek: Leren van instortingen van F. van Herwijnen gekregen en leek het ons interessant om hier een bouwwerk uit te kiezen dat naar aanleiding van te hoge architectonische eisen is ingestort. Wij hebben vervolgens gekozen voor de congreshal in Berlijn omdat deze het beste aansluit op onze hoofdvraag en wat we nou precies willen onderzoeken.

  Nu is onze vraag hoe we dit het beste kunnen aanpakken en vervolgens welke apparatuur en mogelijkheden de TUDelft tot beschikking heeft om een dergelijk onderzoek uit te kunnen voeren?

  Groetjes, Fenne en Irma


 • PWS TU Delft Team

  Ha Fenne en Irma!

  Wat een leuk onderwerp hebben jullie gekozen!

  Met betrekking tot de hoofdvraag ''Hoe hoog kunnen de architectonische eisen van een gebouw zijn zonder dat de stabiliteit negatief wordt beïnvloed?'': dit lijkt me lastig te beantwoorden! Ik snap wat jullie bedoelen, maar misschien kunnen jullie de vraag anders formuleren, zodat de beantwoording van de hoofdvraag wat makkelijker gaat aan het einde van het PWS? Een voorbeeld: '' Welke hoge architectonische eisen van de architect leiden vaak tot instabiliteit van een gebouw?'' Deze vraag omvat wellicht niet alles wat jullie willen onderzoeken, maar is wel eenduidig te beantwoorden. Misschien dat jullie daar wat mee kunnen!

  Wat betreft het onderzoek over de congreshal in Berlijn: ik heb een beetje research gedaan, en klopt het dat het dak is bezweken door vermoeiing en corrosie van de bewapening? Ik las dat het staal gecorrodeerd is doordat het materiaal in het dak bewoog als een harmonica (dus inkrimpen en uitzetten) ten gevolge van wind, sneeuw en temperatuurschommelingen. Jullie zouden dit bijvoorbeeld kunnen nabootsen op een klein stukje staal, door deze bloot te stellen aan dezelfde soort schommelingen. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoe snel het staal zal corroderen, en dus hoe dit is gebeurd bij de congreshal. Dit onderzoek kost wel veel tijd dus houd er rekening mee met jullie deadline!

  Hopelijk kunnen jullie hier iets mee! Als jullie een ander soort onderzoek in gedachten hadden, kan ik natuurlijk met jullie meedenken.

  Succes!

  Groetjes Pauline • Beste Pauline,

  Heel erg bedankt voor je advies! Nu lijkt dit onderzoek ons heel erg
  interessant maar het sluit niet geheel aan op ons PWS-onderwerp en op onze
  hoofdvraag. We willen bijzondere belastingen en weersomstandigheden
  eigenlijk liever niet betrekken in ons onderzoek. Corrosie is een gevolg
  van omstandigheden van buiten af en wij willen een onderzoek doen met als
  oorzaak: te hoge architectonische eisen, wat een ethisch gezien mooi gebouw
  oplevert maar wat zorgt voor verzwakking van sommige onderdelen in de
  constructie.
  Wij willen ons dus vooral richten op het verband tussen
  vormgeving en constructie.
  Heb je misschien een idee hoe we dit zouden kunnen onderzoeken?

  Met vriendelijke groet,
  Fenne en Irma


 • PWS TU Delft Team

  Ha meiden,

  Ik snap wat jullie bedoelen met het verband tussen vormgeving en constructie . Er zijn echter ontzettend veel regels voor het bouwen van een gebouw (zie bijvoorbeeld het Bouwbesluit). Dus wanneer de architect te hoge eisen stelt aan een gebouw, zal de constructeur dit niet goedkeuren, en zal het niet op deze manier gebouwd kunnen worden. Wanneer het gebouw toch gebouwd wordt, voldoet het dus gewoonweg niet aan de veiligheidseisen.

  Jullie willen dus onderzoeken hoe hoog de eisen zijn die een architect kan stellen voordat de constructie hieronder lijdt. Constructief gezien zijn deze eisen dus terug te vinden in het Bouwbesluit! Als je bijvoorbeeld wil onderzoeken hoe groot een uitkraging mag zijn, kan je met behulp van deze regels je maximum berekenen. Hiervoor heb je nodig: materiaalkeuze, aardrijkskundige plek (i.v.m. weersomstandigheden), het gebruiksdoeleinde, etc.

  Nu kunnen jullie bijvoorbeeld onderzoeken van welk materiaal je de grootste uitkraging kan maken. Vaak vinden architecten dit een mooi element in een gebouw omdat het natuurlijk lijkt te 'zweven'. Om een uitkraging te maken heb je natuurlijk een licht materiaal nodig (zodat het niet zal bezwijken onder het eigengewicht), maar het moet wel stevig genoeg zijn om belastingen te kunnen weerstaan! Door dit te onderzoeken zouden jullie een optimum kunnen vinden. Lijkt dit jullie wat?

  Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen!

  Groetjes Pauline • @Pauline-Janssen
  Beste Pauline,
  Ten eerste heel erg bedankt voor je snelle reacties en goede tips!
  De materiaalkeuze voor een uitkraging is inderdaad een mooi voorbeeld van een architectonische eis. Het lijkt ons dan ook een supergoed idee om te onderzoeken van welk materiaal je de grootste uitkraging kan maken. We willen heel graag dit onderzoek voor ons profielwerkstuk op de TU Delft uitvoeren denk je dat dit mogelijk is? Zo ja, wie kunnen wij hiervoor het beste contacten?

  Groetjes,
  Fenne en Irma


 • PWS TU Delft Team

  Hello!

  Goed om te horen dat jullie dit een goed onderzoek lijkt. De materialen die jullie zouden kunnen gebruiken zijn eigenlijk eindeloos. Ga zelf eens op onderzoek uit en vraag aan school welke materialen beschikbaar zijn. Jullie kunnen een langwerpig stuk materiaal vastzetten in een schroefbank en dit stuk vervolgens belasten met gewichtjes. Het is natuurlijk leuk om materialen te testen die bijvoorbeeld hol zijn, misschien kunnen jullie bij een bouwmarkt om uitzonderlijke materialen vragen.

  Op het gebied van de berekeningen aan de uitkraging, kijk eens in dit dictaat op pagina 119. In dit dictaat staat veel informatie die jullie kunnen gebruiken voor niet alleen deze proef, maar voor jullie hele PWS.

  Succes!

  Groetjes Pauline


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.