Stedenbouwkundige geschiedenis rond stadsparken in de 19de eeuw. • In het kader van een PO kijken wij naar de biologische en sociale ontwikkelingen van parken in steden. Helaas is het ons niet gelukt om informatie te vinden over het ontstaan van stadsparken. Wij hoopten dat er een bouwkunde student is die ons kan helpen met onze vragen rond het ontstaan van stadsparken in de 19de eeuw.
  Onze vragen zijn:
  Waarom ontstonden er in deze periode van de geschiedenis stadsparken?
  Wat was de rede om stadsparken (uit die tijd) voornamelijk aan de rand van het stadscentrum te bouwen?
  Bij voorbaat dank voor de moeite. • Ha jongens,

  Jullie hebben een verdomd leuk onderwerp gevonden dat inderdaad best lastig te doorgronden blijkt. Ik ben wel benieuwd welke zoektermen jullie hebben gebruikt, want met hooguit 'herkomst stadsparken' kom je er natuurlijk niet. Jullie zullen terug naar de basis moeten. Een stadspark is immers een invulling van de openbare ruimte en juist deze openbare ruimte is interessant te onderzoeken. Daarbij vormt het ontstaan van de stad de schakel tussen de openbare ruimte en jullie stadspark.
  Denk aan de late Middeleeuwen waarbij er een feodaal stelsel van grootgrondbezit bestond van adel en kerkvorsten en de sociale klasse die volop leenden en daarmee burgelijke vrijheden en plichten verkreeg. Er was in die tijd weinig sprake van privaat vs. openbaar bezit. Addelijken bezaten zelf grootse tuinen om zich in terug te kunnen trekken en de 'normale' burgers kenden de natuur hooguit van buiten de stadsmuren. Met de jaren verandert ook de mening ten opzichte van de esthetische kwaliteit van de openbare ruimten. Met de komst van de woningwet in 1901 werden er allerlei eisen gesteld aan de woning en indirect daarmee aan de omgevende openbare ruimte. Als tegenhanger van de strenge rechtlijnige stadsplattegronden van begin 19e eeuw, kwam de behoefte om in harmonie met de natuur te leven en werd landschapsarchiect Zocher in Nederland aangesteld om menig stadspark in Nederland te ontwerpen.

  Vaak zijn bestaande stadsparken uitbreidingen van eerder aangelegde private terreinen van adel. Kijk maar eens hoe de Champs-Elysesee in Parijs is ontstaan, het is een mooi voorbeeld van een verandering van tuin naar groenstructuur. Of het Parc de La Ciutadella, ook ooit ontworpen voor een ander doeleinde dan het huidig gebruik. Het valt op dat waar ruimte is, aan de rand van de stad, een tuin oid wordt aangelegd dat later omvormt tot een stadspark. Zoek naar nog meer voorbeelden en vergelijk!

  Het is een klein opzetje. Jullie kunnen hier vast mee verder. Succes jongens!

  Groetjes,
  Noor


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.