IJzerbepaling ijzertabletten • zo......ik moet een proef zelf uitvoeren. ik moet de ijzergehalte/ ijzerconcentratie in ijzertabletten berekenen.heb geen clue waar ik mt starten. de juf zei dat elke proef door titratie uitevoerd kan worden, maar dat zegt me nog niets. ik weet wel dat ik op een of andere manier ijzer uit die tablet moet halen.....maar weet echt niet wat ik moet doen. de ingredienten van een ijzer tablet heb ik al...maar heb geen idee hoe iik verder moet. kunnen jullie me helpen of adviseren? • Hoi Jake,

  Titratie is een manier om de concentratie van een bepaalde stof in oplossing te bepalen. Deze site.

  vind je een uitleg over titratie. Je wilt titreren met een vloeistof die reageert met het ijzer. Ga hier dus naar zoeken. Als je een voorstel hebt wil ik je graag verder helpen met hoe je de proef uit moet gaan voeren. • hey...ok, dus ik ga 1 ijzer tablet fijnmalen en dan oplossen in 15 ml(34%) zwavelzuur. ik hb nu iets nodig om aan te tonen dat alle ijzer is gereageerd, of niet. hoe ga ik verder? • Hoi Jake,

  Je moet zwavelzuur gebruiken het ijzer op te lossen. Maar het zwavelzuur zul je niet gebruiken om te titreren. Hier heb je een link naar een voorschrift van een ijzer titratie.

  voorschrift

  Zoek zelf even naar de reactie met het kaliumpermanganaat en hoe je de berekening dus moet doen. Als je er niet uit komt help ik je graag verder. • hey...uhm...ik was van plan met zoutzuur te werken, maar de juf raade me aan met batterijzuur(zwavelzuur) te werken. zwavelzuur is H2SO4 2- right? ik neem aan dat zwavel dan zal reageren met ijzer. hoe verder? • Hoi Jake,

  Dit forum is niet bedoeld om je alles kant en klaar aan te leveren. In de link die ik je heb gegeven staat een vorm van titratie die gebruikt wordt voor ijzer. Zoek hier zelf wat meer informatie over, het is een bekende methode. Als je dan nog concrete vragen hebt, kan ik je verder helpen. • ok...dus....ik voeg 40 ml 34% zwavelzuur in een erlenmeyer met een gestampte ijzertablet. voeg hieraan 15 ml water toe en kook het mengse ongeveer 3 minuten. ik koel hem af en doe het in een maatkolf. vul deze aan met water tot 100 ml. mengsel was troebel geel. ijzer en zwavel zijn goed oplosbaar dus ik neem aan dat de suspensie van de andere stoffen in de tablet afkomstig zijn. ik pipeteer van het verdunde mengsel 25 ml in een erlenmeyer en titreer met kaliumpermanganaat. met de uitvoering hb ik niet zoveel problemen, maar wel met de redox berekeningen.
  H2SO4 + 2H2O ----- 2H3O+(aq) + (SO4)2-
  (Fe)2+ + (SO4)2- ------FeSO4(aq)
  ik hb problemen met de redox reacties
  welke is reductor en welke oxidator?
  (MnO4)- + 8H+ + 5e ------ (Mn)2+ + 4H2O(l)
  SO2 + 2H2O(l) ------- (SO4)2- + 4H+ + 2e


  2(MnO4)- + 5SO2 + 2H2O(l) ----- 2(Mn)2+ + 5(SO4)2- + 4H+

  is deze vergelijking goed????? • Hoi Jake,

  Je wil bepalen hoeveel ijzer er in je oplossing zit, dan zal het kaliumpermanganaat daar wel mee moeten reageren he! De volgende reactie vindt plaats:

  RED Fe2+ --> Fe3+ + e- |5x|
  OX MnO4- + 8H+ + 5e- --> Mn2+ + 4H2O |1x|

  Totaal: 5Fe2+ +MnO4- +8H+ --> 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

  Aan de hoeveelheid kaliumpermanganaat die je gebruikt bij de titratie kun je uitrekenen hoeveel Fe je hebt.

  Succes ermee!


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.