Golfenergie & boorplatformen: testen in het golfslagbad • Beste medewerker van het scholierenLAB te Delft,

  De huurkosten van boorplatformen in de Noordzee dalen drastisch. Door oprakende olievelden staan deze steeds vaker leeg. Vele tientallen miljarden euro's zal het kosten om de reusachtige installaties (vooral de moeilijk verplaatsbare platforms zoals Jackets) af te breken. Evengoed zou dit kapitaal kunnen worden geïnvesteerd in het duurzaam hergebruiken van deze platforms.
  Gedreven zijn wij bezig te onderzoeken of golfenergie hiervoor een optie is. Zeegolven bevatten immers een heuse hoeveelheid kinetische en zwaarte-energie. Als praktisch deel van ons profielwerkstuk zal er een geschaald model worden gebouwd van een installatie zoals deze volgens ons op een boorplatform zou kunnen werken. Ons eerste bouwplan (geprobeerd wordt om zo vaak mogelijk de ontwerpcyclus te doorlopen) is binnenkort klaar. De ontwerpen moeten natuurlijk worden getest, en het golfslagbad van de TU Delft lijkt ons daarvoor ideaal. Vandaar aan jullie het verzoek of wij een of meerdere malen ons ontwerp bij jullie zouden mogen testen.

  Van harte hopen wij dat u ons verder kunnen helpen.

  Met vriendelijke groeten,
  Charlie Estourgie en Laurens Haffmans
  Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
  Klas 6


 • PWS TU Delft Team

  Ha Charlie en Laurens!

  Wat een leuk en origineel idee hebben jullie! Hebben jullie ook hoofd- en deelvragen? En wat willen jullie precies aan het ontwerp gaan testen?
  We hebben inderdaad een waterlab bij de TU Delft. Voordat ik jullie daar aan toe kan door verwijzen gaan we eerst kijken naar de opzet van jullie PWS (de hoofd- en deelvragen dus) en het onderzoeksplan voor het proefje dat jullie eventueel op de TU zouden kunnen doen.

  Ik ben erg benieuwd naar jullie vragen, nogmaals een leuk onderwerp!

  Groetjes Pauline


 • PWS TU Delft Team

  Ha Charlie en Laurens!

  Jullie zijn goed bezig. De bijlage zien er goed uit. Ik stel voor dat verder contact over de mail gaat vanaf nu! Dan ga ik jullie doorverwijzen naar het waterlab van de TU.

  Ik spreek jullie!

  Groetjes Pauline • Beste Pauline,

  Allereerst onze excuses voor de late reactie. Pas laat kregen wij door dat zo spoedig al door het scholierenlab was gereageerd en voorafgaand aan onze reactie moest nog het een en ander worden geperfectioneerd.

  Bijgevoegd leest u onze hoofd- en deelvragen (zie bijlage 1). Zoals in de deelvragen aangegeven zijn wij van plan om zelf een installatie te bouwen die de kinetische en/of zwaarte-energie van zeegolven omzet in elektrische energie, zoals een installatie volgens ons het beste op een boorplatform zou kunnen werken. Na het bedenken en beoordelen van verschillende optionele modellen hebben wij een theoretisch optimaal model bedacht (zie bijlage 2). We willen proberen hiervan een zo efficiënt mogelijke versie bouwen. In het bètalab van onze school doen we vanaf week 43 op schaal van decimeters onderzoek naar enkele basale eigenschappen van het ontwerp, zoals de geschiktheid van verschillende materialen om te functioneren als drijver. Tussentijds worden kleine modellen gebouwd en bepaalde eigenschappen daarvan getest, om d.m.v. een aantal aanpassingen een zo goed mogelijk werkende installatie te construeren. Het zou namelijk kunnen dat bijvoorbeeld het gebruiken van kabels in plaats van stangen op onze schaal onnodig of te moeilijk blijkt te zijn of dat de verticale balken op de drijver en pilaar onnodig blijken te zijn.

  Eenmaal het tot zover geoptimaliseerde ontwerp op schaal van meters gebouwd hebbende, zouden wij dit graag in het waterlab in Delft testen. Met het onderzoek dat in Delft zou worden uitgevoerd, hebben wij twee doelen voor ogen: het ontwerp nog enigszins optimaliseren door een bepaalde eigenschap te variëren, en de efficiëntie bepalen van onze installatie. Momenteel overwegen we om de radius (afstand tussen drijver en pilaar) en de grootte en dus de massa van de drijver te variëren en de verschillende versies van de installatie met elkaar te vergelijken op efficiëntie (zie bijlage 3). Anderzijds zouden wij, ervanuitgaand dat de installatie werkt, van de versie die het beste uit de verf komt, het rendement willen bepalen. Daarvoor is het nodig om de toegevoerde energie te bepalen en daarmee een schatting te maken van de energie die een bepaald oppervlakte van het golfslagbad bevat. Vandaar aan jullie de vraag of de mate van golfbeweging die tot stand wordt gebracht, kan worden afgelezen.

  Wij horen graag van jullie.

  Met vriendelijke groeten,
  Charlie Estourgie en Laurens Haffmans


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.