PWS Elektrohydrodynamische voortstuwing • Goedenavond,

  Ik ben Attila en voor mijn profielwerkstuk over elektrohydrodynamische voortstuwing zou ik graag een paar proeven willen doen op de TU Delft. Eerst wil ik enkele metingen doen aan een zelfgebouwde EHD-lifter en wil ik de resultaten daarvan vergelijken met de theoretische waarden die ik heb verkregen uit verschillende formules (o.a. de Wet van Peek). Ook wil ik experimenteren met een paar eigen aanpassingen aan het ontwerp (corona draad in spiraalvorm, etc.).

  Allereerst heb ik een (variabele) HV voeding tot minstens 30kV en een zeer nauwkeurige stroommeter nodig. Daarnaast is het de bedoeling dat ik de voortstuwingskracht die de EHD-lifter genereert meet, daarvoor zou ik dus een weegschaal of ander daarvoor geschikt meetapparatuur voor nodig hebben.

  De proeven zullen natuurlijk nog veel preciezer worden uitgewerkt, maar voor ik dat doe wil ik graag weten of de TU Delft iets voor mij kan betekenen.

  Groet,

  Attila • Hoi Atilla,

  Sorry voor de gigantisch late reactie, hier is het af en toe ook vakantie! Ik vraag me allereerst even af of het je gelukt is een EHD-lifter zelf te bouwen? Wat wil je precies allemaal doen en hoe ver ben je?

  Groetjes,
  Ad • Beste Attila,

  Ik ga even contact opnemen met iemand van de afdeling Hoogspanning op mijn faculteit. Ik kom zo snel mogelijk bij je terug met een antwoord. • Hoi Ad,

  Geeft niet, hier is ook niet veel gebeurd de afgelopen twee weken.

  De EHD-lifter is bijna af, alleen de corona draad moet nog aangebracht worden (klusje van 2 minuten).
  Ik heb de experimenten iets verder uitgewerkt:

  [quote]

  H2.3 Persoonlijk onderzoek

  Om een zo efficiënt mogelijke EHD-lifter te ontwerpen wil ik naast gebruik te maken van bestaande technieken ook enkele nieuwe methodes onderzoeken die wellicht voor extra voortstuwingskracht zorgen. Daarnaast wil ik enkele experimenten uitvoeren om de juistheid van reeds bekende formules te bepalen. Daarbij wil ik de mate waarin de theoretische waarden afwijken van de in de praktijk behaalde resultaten vaststellen. Deze onderzoeken zullen worden uitgevoerd in samenwerking met de .......

  H2.3.1 Onderzoek naar bestaande formules
  Voor het ontwerpen van een EHD-lifter is het van groot belang dat de formules waarmee de eigenschappen van de lifter worden uitgerekend correct zijn en zijn volledig zijn afgestemd op de constructie.

  Wet van Peek
  Zo gaat de wet van Peek uit van twee draden in plaats van een corona draad en een vaste collector. Hoewel de functie van beide gelijk is, is de veldsterkte bij een draad door de kleinere diameter aanzienlijk groter dan bij een vaste collector zoals bij EHD-lifter. Hierdoor kan de daadwerkelijke CIV afwijken van de uit de formule verkregen CIV, wat een onjuiste functionering van de lifter als gevolg kan hebben.

  Om te onderzoeken in hoeverre deze twee waardes van elkaar afwijken, is een opstelling gebouwd met twee elektrodeparen. Bij allebei de elektrodeparen bestaat de positieve elektrode uit een corona draad. De collector bestaat bij de ene paar uit een vlak van aluminiumfolie en bij de andere paar, volgens de wet van Peek, uit eenzelfde corona draad als bij de positieve elektrode.

  De elektrodeparen worden in een donkere ruimte aangesloten op hoogspanning. Door langzaam de spanning te verhogen tot het moment dat de lichte gloed optreedt kan het CIV worden bepaald. Met de genoteerde waarden kunnen we vervolgens twee dingen berekenen:

  1. Het verschil tussen de theoretische CIV en de daadwerkelijke CIV.
  2. Het verschil dat wordt veroorzaakt door de verschillende vorm van de twee negatieve elektrodes.

  -UITWERKING RESULTATEN-

  Maximale stroomsterkte
  De formule waarmee de maximale stroomsterkte is uit te rekenen bestaat bijna geheel uit constanten en zelf bepaalde waarden. Een van deze constanten, de Borg-Sigmond dynamische geometrie coëfficiënt, zal door middel van het volgende experiment worden vastgesteld.

  (Moet nog verder uitgewerkt worden, maar het komt er in het kort op neer dat ik het stroomverbruik van de ehd-lifter wil meten en zo de coëfficiënt wil uitrekenen.)

  -VERDERE UITWERKING EXPERIMENT-

  H2.3.2 Onderzoek naar extra voortstuwing: spiraalvormige corona draad
  Het idee voor de spiraalvormige corona draad komt van de gloeilamp: de vorm van de gloeidraad zorgt ervoor dat er een langere gloeidraad kan worden bevestigd dan wanneer het een rechte draad zou zijn, terwijl de afstand tussen de bevestigingspunten gelijk blijft. Doordat de maximale stroomsterkte in de corona draad (I_max) afhankelijk is van de lengte, zou deze toe moeten nemen met de hoeveelheid windingen en de diameter van de spiraal. In theorie zou door een hogere stroomsterkte de voortstuwingskracht volgens formule 4 dus moeten toenemen.

  (Moet ook nog verder uitgewerkt worden. De bedoeling is om de corona draad om een staaf van balsahout te wikkelen en de gemeten voortstuwingskracht van de lifter te vergelijken met een lifter met een rechte corona draad.)

  -VERDERE UITWERKING EXPERIMENT-
  [/quote]

  Misschien dat ik ook nog andere metingen wil uitvoeren (bijvoorbeeld het effect van een diëlectricum tussen de elektrodes onderzoeken), maar dit zijn de experimenten die ik in ieder geval in mijn werkstuk wil verwerken.

  Ik heb tot nu toe contact gehad met Twente University, Stenden Hogeschool en Windesheim en ze hadden geen van allen beschikking over zo'n voeding. Ik zou het dus heel fijn vinden als ik bij TU Delft terecht kon voor mijn experimenten.

  In ieder geval bedankt voor het lezen van deze lap tekst ;)

  Attila • Hoi Berend,

  Heb je al antwoord gekregen?

  Groet,
  Attila • Hoi Attila,

  Het was een ingewikkelde zoektocht en ook helaas zonder goed resultaat. Het zal bij ons niet lukken om je experimenten te doen.

  Helaas kan ik je dus met het praktische gedeelte niet verder helpen. Mocht je nog vragen tegenkomen in je project, kan je altijd posten, dan zal ik je snel helpen!

  Succes!


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.