exoskelet • geachte meneer/mevrouw,

  ik ben Femke Sonneveld en zit in mijn laatste jaar van de havo op het ISW Hoogeland.
  ik heb als onderwerp voor mijn profielwerkstuk het exoskelet gekozen. hierbij had ik als hoofdvraag: Kan een exoskelet kleiner worden gemaakt waardoor deze minder opvalt?

  als deelvragen had ik:

  1. Wat zijn de functies van een exoskelet?
  2. Wat zijn de gevolgen van het gebruiken van een exoskelet?
  3. Hoe wordt een exoskelet gemaakt?

  ik wilde ook contact zoeken met een fysiotherapeut (het liefst iemand die werkt met een exoskelet) om te horen over ervaringen van mensen die er echt mee in aanraking komen. Ook wilde ik kijken of het mogelijk is om een prototype te maken van een kleiner exoskelet.
  Het exoskelet moet als functie hebben om mensen met een dwarslaesie weer rechtop te kunnen laten staan en kunnen lopen.
  Het PvE is dat het exoskelet makkelijk te bedienen is en kleiner is dan de huidige vorm.
  Ik wilde graag weten wat TU Delft voor mij kan betekenen.

  Alvast bedankt!

  met vriendelijke groet,

  Femke Sonneveld


 • PWS TU Delft Team

  Hallo @femke123 ,

  Leuk onderwerp! Allereerst zou ik goed kijken naar je hoofd- en deelvragen. Je deelvragen zijn erg algemeen en beantwoorden niet je hoofdvraag. Kijk even op onze site voor het stappenplan! Ook je programma van eisen is te kort en niet specifiek genoeg. Denk vooral na over hoe een exoskelet werkt. Het heeft namelijk de functie om het lichaam te ondersteunen en stabilizeren. Hier komen grote krachten bij kijken, vandaar dat exoskeletten nog groot en sterk zijn. Kijk ook eens naar wat er tegenwoordig al bestaat ter inspiratie. Neem een kijkje op de site/Facebook/Instagram van project March.

  Groet,
  Midas • Hallo,

  Ik heb nu eigenlijk alles weer veranderd omdat ik het niet zag zitten om veel de technische kant te bekijken terwijl ik het doe voor het vak biologie. het nieuwe idee ziet er als volgt uit:
  Onderzoeksplan
  Hoofdvraag Wat voor een invloed heeft een exoskelet op het brein?
  Deelvragen - Wat zijn de functies van een exoskelet?

  • Wanneer wordt iemand ‘verlamd’ genoemd?
  • Komt er verandering in de werking van het brein doordat een lichaamsdeel dat volgens het lichaam niet kan bewegen toch beweegt?
  • Hebben mensen die gebruik maken van een exoskelet meer last van fantoompijn?

  Hypothesen /
  Verwachtingen

  Ik verwacht dat een exoskelet wel degelijk een positief effect heeft op het brein doordat het lichaam niet verwacht dat iets kan. Ook denk ik dat dit op psychisch vlak de patiënt erg helpt doordat ze toch weer mee kunnen in de samenleving.
  Werkwijze /
  Methode

  Als eerst wil ik contact zoeken met TU Delft omdat deze heeft geholpen met het produceren van het exoskelet. Ik wil contact leggen met fysiotherapeuten om hun mening en verwachtingen te horen. Ook wil ik een ziekenhuis/revalidatiehuis vinden waar cliënten zijn die gebruik maken van een exoskelet en met hun doctoren praten over de verandering in het hersenactiviteit.
  Informatiebronnen
  Hulpmiddelen

  • TU Delft
  • Fysiotherapeut
  • Revaliderende patiënt en dokter
  • Indien mogelijk gebruik maken van een CT-scan

  Presentatievorm (moet ik nog over nadenken)

  ik hoop heel erg dat jullie me verder kunnen helpen

  groet,
  Femke Sonneveld


 • PWS TU Delft Team

  Hallo @femke123 ,

  Zo te zien heb je al iets meer uitgewerkt van je plan van aanpak. Echter zou ik verschillende onderdelen beter proberen te verwoorden. Zoals bijvoorbeeld in de zin: "Ik verwacht ... dat iets kan.", wat bedoel je met "iets". Ik neem aan dat het gaat om fysieke handelingen, maar dit is niet duidelijk voor elke lezer. Ook de hoofdvraag zou ik beter afbakenen. Wat bedoel je met "Het brein"? Ga je onderzoek doen naar de fysieke breinstructuur of meer de mentale gesteldheid van patiënten? Je deelvragen moeten allemaal een onderdeel uitmaken van het beantwoorden van de hoofdvraag. De huidige deelvragen zijn wel relevant maar kun jij je hoofdvraag volledig beantwoorden met de aangegeven deelvragen? Kijk hier nog eens goed naar.

  Groet,
  Midas


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.