Golfslag in een zwembad op een Cruisseschip • Wij zijn bezig met onze Meesterproef over golfslag in een zwembad op een cruisseschip met opdrachtgever het Marin. Echter zijn wij nog op zoek naar een expert die ons kan begeleiden bij het beantwoorden van vragen betreffende onze onderzoeksvragen. Is er iemand die het interessant en leuk vindt om ons hierbij te helpen en bereid is om naar de presentatie van het onderzoek naar CSG het streek in Ede te komen? Hieronder staat informatie over ons project

  Het probleem:
  Het probleem waar we bij deze opdracht mee te maken zullen krijgen is de golfslag in een zwembad op bijvoorbeeld een cruiseschip. Schepen slingeren door de golven op zee heen en weer. Luxe cruiseschepen hebben vaak een groot zwembad heen en weer. Dit zwembad zit vast in het schip, waardoor het zwembad deze slingerende bewegingen volgt. Dit resulteert in het hevig klotsen van het water in het zwembad. Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, welke zelfs kunnen resulteren in claims van gasten. Daarnaast is het ook mogelijk dat het zwembad tijdelijk gesloten moet worden omdat de situatie te gevaarlijk is, dit is natuurlijk ook helemaal niet de bedoeling omdat de gasten ook genoeg geld betaald hebben voor zo’n luxe cruise

  De opdracht:
  De probleemstelling resulteert in de volgende opdracht: Ontwerp een meetopstelling voor het meten van de golfhoogte in een zwembad.

  Om tot een goed eindresultaat te komen, gaan we aan de slag met de volgende vooronderzoeken:
  Vooronderzoek 1
  Welke omgevingscondities heersen er op de verschillende zeeën en oceanen?
  Waar en hoe ontstaat een golf?
  Welke soorten golven bestaan er en waar komen ze voor?
  Hoe wordt een “golfkaart” opgesteld en afgelezen?

  Waarop wordt gelet tijdens het nabootsen van golven?
  hoe worden situaties uit de praktijk nauwkeurig omgezet naar een schaalmodel?
  hoe werkt Froude schaling?
  met welke eenheden wordt er tijdens de schaling gewerkt?
  welke methoden bestaan er voor het nauwkeurig meten van bewegende objecten?
  wat is de technische werking van deze methoden?
  hoe komt de precieze waarneming van de resultaten tot stand?

  Vooronderzoek 2
  Welke natuurkundige begrippen spelen een rol in het zwembad van een cruiseschip?
  Hoe werkt demping en excitatie?
  Hoe bepaal je de periode van een zwembad
  Wat is de toepassing hiervan?
  Wat is de impact van het zwaartepunt op de golfhoogte?
  Welke bewegingen maakt een schip op zee allemaal?
  Wat is de invloed van de bewegingen van het schip op de golven in het zwembad?
  Veroorzaken de scheepsbewegingen interferentie met de golven van het zwembad ?
  Bij welke soort golven ontstaat er interferentie met de golven in het zwembad?


 • PWS TU Delft Team

  Beste @Mark,

  Sorry voor de erg late reactie. Binnen ons team hebben we even moeten overleggen hoe we jouw aanvraag aan zouden pakken. Wat betreft het zijn van het expert hebben wij met ons team strikte regels. Wij hebben een scholenbestand waar wij expert van zullen zijn en jammer genoeg behoort jouw school hier niet bij... lk kan dus niet jouw expert zijn, maar ik ben zeker bereid je te begeleiden en te helpen met je vragen tijdens je meesterproef! Wees niet bang om je vragen hier te stellen!
  Ik hoop snel van je te horen!

  Groetjes,

  Thom


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.