PWS Zonne-energie in India • Wij zijn Cattuong Bui en Sjoerd Gnodde en wij zijn op dit moment bezig met ons profielwerkstuk ‘Zonne-energie in India, groene oplossingen voor Indiaas energieproblematiek’. Voor ons experiment hadden wij twee mogelijkheden in gedachten. Onze vraag is of wij hiervoor hulp kunnen krijgen vanuit het bètasteunpunt en of wij deze experimenten op de universiteit kunnen uitvoeren. Het gaat hier om a) rendementen bepalen van verschillende zonnecellen bij verschillende temperaturen of b) het vergelijken van gewone batterijen met milieuvriendelijkere batterijen (NiMH). De uitvoering van de experimenten hangen af van wat er allemaal mogelijk is. Hieronder een opzet/samenvatting van ons profielwerkstuk.

  Ons profielwerkstuk gaat over het gebruik van zonne-energie in India. Wij hebben ons voor de keuze van ons onderwerp laten inspireren door een recent nieuwsbericht op nu.nl. In dit nieuwsbericht staat te lezen dat in India al wel gebruik gemaakt wordt van zonne-energie in India, maar dat de productie van de daarbij gebruikte accu’s sterk milieuverontreinigend is. Deze accu’s zijn er om de stroom ook ’s nachts te gebruiken. Dit maakt duidelijk dat het gebruik van zonne-energie nog niet per definitie duurzaam is.

  Wij willen daarom onderzoek doen naar milieuvriendelijk gebruik van zonne-energie in India. Daarvoor willen we onderzoeken wat de energiebehoeften van de bevolking zijn in de gebieden met weinig elektriciteit, voor zowel private, publieke als bedrijfsmatige doeleinden. Bovendien willen we het huidige gebruik van zonne-energie in India in kaart brengen en onderzoeken op welke wijze deze energie verkregen wordt. Daarna willen we zien of er passende alternatieven zijn om zonne-energie duurzaam beschikbaar te maken voor de doeleinden waaraan behoefte is in de regio’s.

  In ons onderzoek gaat het onder meer om de vraag hoe energie van de zon in India het goedkoopst, rendabelst en milieuvriendelijk omgezet kan worden in elektriciteit, voor die gebieden in India die weinig tot geen beschikking hebben over elektriciteit. Dit gaan wij multidisciplinair uitvoeren, om een breed, omvattend beeld te krijgen van het probleem. We bekijken het probleem vanuit een natuurkundig, economisch, fysisch- en sociaal geografisch perspectief.

  Wij gaan vanuit het vak natuurkunde onderzoek doen naar de goedkoopste, milieuvriendelijkste vorm van zonne-energie, een vorm die ook toepasbaar is in India. We zoeken daarbij naar een milieuvriendelijker soort accu, met bijzondere aandacht voor het productieproces. Als dit alternatief blijkt te bestaan, zullen we deze met behulp van het vak economie in India een plaats te geven. Verder zullen wij op zoek gaan naar subsidiemogelijkheden, naar de mogelijkheid van een microkrediet voor private vormen van zonne-energie, in combinatie met geld voor mogelijk extra energie die mensen produceren. Ook zullen wij uitzoeken of er westerse bedrijven zijn die willen investeren in zonne-energie uit India.

  Vanuit het vak fysische geografie gaan wij onderzoek doen naar relevante factoren zoals het aantal zonne-uren in India, de grondsoorten en vegetatie. Sociale geografie gebruiken wij voor onderzoek naar de infrastructuur (en daarbij ook het stroomnet) en het aantal mensen dat nog geen toegang heeft tot elektriciteit in India. We kijken dus waar onze doelgroep zich bevindt. We gebruiken alle disciplines om uit te vinden wat het rendabelst is; zonne-energie verkrijgen via daken van huizen in India: door middel van zonnecellen of zonneboilers, of enorme spiegelvelden (zonnecollectoren) laten aanleggen, publiek of privé dus. • Beste Cattuong en Sjoerd,

  Mijn excuses voor de late reactie, maar ik heb niet stil gezeten: ik heb contact gelegd met de afdeling Photovoltaic (onder de faculteit elektrotechniek), maar het is niet zo makkelijk om zomaar een proefje te doen waar jullie wat mee kunnen. Jullie PWS richt zich namelijk op hele praktische toepassingen van zonnecellen die nu op de markt beschikbaar zijn. Hebben jullie al meer uitgezocht welke zonnecellen jullie willen gebruiken en hebben jullie deze ook al in jullie bezit?

  Geef me nog even een update van jullie status tot nu toe en dan kijken we of we snel iets kunnen regelen wat voor jullie nuttig is!


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.