PWS scramjet • Beste TU-delft mensen,

  Een pws met als onderwerp de supersonic combustion RAMjet lijkt ons een leuke uitdaging.
  We weten van de mogelijkheden die de nieuwe soort straalmotor (in theorie) heeft, en weten globaal hoe het natuurkundig en technisch gezien werkt, maar het ontbreekt ons aan een goede onderzoeksvraag.

  Ons lijkt het onderwerp een goede om onderzoek naar te doen en als suggestie hadden wij als hoofdvraag:

  "Wat zijn de mogelijkheden van een scramjet motor?"

  Met als deelvragen
  "Hoe werkt een scramjet motor"
  "Wat zijn de voor en nadelen van een scramjet motor"

  Zijn dit goede vragen voor een onderzoek?

  Bram • Hallo Bram,

  Afhankelijk wat de eisen zijn van je PWS zou het kunnen dat dit al voldoende is. Je hoofdvraag is eigenlijk een vraag voor een puur literatuur onderzoek. Dat wil zeggen je leest je in bestaande literatuur, probeert de theorie te begrijpen en vat het allemaal samen. Als je dat leuk lijkt en je docent het voldoende vindt is dat geen probleem. Wel zou ik je adviseren om nog meer subvragen te stellen.

  Wat de formulering van je eerste vraag betreft; ik zou het misschien wat concreter stellen en er een hypothese in verwerken. Dat doe je als volgt: probeer je in globale lijnen ter verdiepen in de scramjets en schrijf wat observaties op. Bijvoorbeeld: "De scramjets worden nu nog niet vaak gebruikt" of "De scramjets zijn veel beter in... dan ..." of "De scramjets zijn milieu vriendelijk/onvriendelijk". Vervolgens probeer je dus met je literatuur studie deze hypothese de bevestigen of te verwerpen. Je bijbehorende hoofdvraag zou dus moeten zijn: "Waarom worden scramjets nu nog niet toegepast en wat zou er moeten gebeuren dat dit in de toekomst wel gebeurd?". De subvragen moeten dan aanleiding zijn om ALLE factoren mee te nemen in je onderzoek.

  Kun je hier wat mee?

  Groeten,

  Hubert • Hallo Hubert,

  Bedankt voor de reactie! Ik was al bang dat onderzoek naar de scramjet vooral een een literatuuronderzoek zou opleveren en er moet bij de pws wel een praktische kant zitten.

  Bram


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.