Bernoulli • Hoi,

  Ik wil voor mijn profielwerkstuk over vliegtuigvleugels uitleggen wat de wet van Bernoulli inhoudt. In een Bernoulli buis ( met verschillende breedtes) is op elke plek de gasdichtheid even groot. Hoe kan ik dit uitleggen?

  ( Ik heb het inderdaad nu over gas, omdat bij vliegtuigen altijd met gas=lucht gewerkt wordt). Natuurlijk kan het gas ook een vloeistof zijn.

  EDIT: Ik heb het bernoulli onderdeel van mijn PWS toegevoegd aan dit bericht. Bij dit document zit commentaar van mijn leraar.

  Herman • Hi Herman!

  Bedankt voor je vraag!
  Helaas is de attachment geloof ik niet helemaal goed gegaan. Dat kan heel goed door onze site komen, dus misschien kan je het nog een keer proberen en anders via een PM (personal message) sturen?

  Sorry hiervoor!

  Wat betreft je vraag (zonder dat ik dus weet wat je al hebt); het feit dat de gasdichtheid constant is over de hele buis, zou je kunnen afleiden uit de formule.

  De formule is een vereenvoudigde vorm van de wet van behoud van energie. In feite formuleert de wet het behoud van de energiedichtheid langs een stroomlijn voor stationaire stromingen in onsamendrukbare en niet-visceuze media met constante (massa)dichtheid. Langs een stroomlijn geldt:

  0.5 . ρ . v^2 + ρ . g. h + p = constant

  Hierin is:

  v de snelheid
  g de valversnelling
  h het hoogteverschil
  p de druk
  ρ de (massa)dichtheid
  (http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Bernoulli)

  Werkingsprincipe van de Buis van Venturi: men dwingt een luchtstroom door
  een kleinere diameter van een pijp. Door een vernauwing in een buis
  ontstaat een grotere snelheid en lagere druk dan in de vrije stroming. Waar
  de snelheid van een laminair stromende stof hoog is, is de druk laag en
  waar de snelheid laag is, is de druk hoog.
  http://www.masc.ulg.ac.be/fiches/NL/druk.pdf

  Als je dit dan weer toepast op een vliegtuig: Een vliegtuigvleugel is zo gemaakt dat de lucht aan de bovenkant sneller stroomt dan de lucht aan de onderkant van de vleugel. De lucht moet namelijk langs de bovenkant een grotere afstand afleggen. Daardoor is de luchtdruk aan de bovenkant lager dan de luchtdruk aan de onderkant van de vleugel.

  Ik vond ook nog de volgende site (in het Engels); http://www.efm.leeds.ac.uk/CIVE/CIVE1400/Section3/bernoulli.htm
  Hier staat dat de voorwaarden voor het gebruiken van de Bernoulli formule, oa is dat de dichtheid (density) constant is, en het materiaal dus niet compressible is.

  Hopelijk heb je hier wat aan. En anders zien we je attachment graag tegemoet.

  Joost


Aanmelden om te reageren
 

Het lijkt erop dat je verbinding naar Forum verloren is gegaan, wacht even terwijl we de verbinding proberen te herstellen.