Beste Jan,

Het rendement van een motor (of iets anders) is als volgt te berekenen: P[out]/P[in], waarbij P staat voor vermogen. Laten we even kijken naar wat je al weet.

De grafiek van ampère en volt is neem ik aan van de leverancier van de motor. Die zegt dus eigenlijk het volgende: "Als jij x volt spanning op mij zet, gebruik ik x ampère stroom.". Hiermee kan jij uitrekenen wat het verbruikte vermogen is (P=U*I).

Het effectieve vermogen ligt wat lastiger. De snelheid van de boot is niet voldoende, je moet weten hoeveel energie hij daadwerkelijk benut; hierbij moet je rekening houden met de weerstand van het water, eventueel mechanisch verlies in de koppeling van de motor naar de propeller, luchtweerstand, etc. Als je de totale energie weet die de boot vooruitbeweegt, kan je die delen door de periode (tijd) waarover die energie heeft gewerkt en dan weet je het gemiddelde vermogen.

Succes! Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik het wel!

Groeten,
Berend